16.1.2018 - Uludağ Üniversitesi Yurtdışından Yabancı Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı

SSS

 • UÜYÖS (Uludağ Üniversitesi Yurtdışından Öğrenci Kabul  Sınavı) Nedir?

                Uludağ Üniversitesi Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (UÜYÖS), Üniversitemizde okumak üzere yurt dışından başvuracak adayların girmeleri gereken bir sınavdır. Bu sınav Uludağ üniversitesi  (UÜ) tarafından yapılmaktadır. Sınav sonuçları diğer bazı üniversiteler tarafından da lisans ve önlisans programlarına öğrenci kabulü için kullanılabilir.

                Yurt içinden ve yurt dışından sınava başvurular UÜYÖS’ün internet adresinden (http://uludag.edu.tr) yapılacaktır. Başvuru süresi dışında başvurular kabul edilmeyecektir.

                Adaylar UÜYÖS puanı ile hem Uludağ Üniversitesinin hem de UÜYÖS puanını kabul eden Türkiye’deki diğer üniversitelerin fakültelerince açılan lisans ve ön lisans programlarına başvuru yapabilmektedirler.

 • UÜYÖS için başvuru koşulları nelerdir?

                Lütfen tıklayınız.

 • UÜYÖS için başvuru işlemleri nasıl yapılmaktadır?

                Sınav başvuru işlemleri yurt içinden ve yurt dışından UÜYÖS’ün internet adresinden http://yos.uludag.edu.tr adresinden yapılmaktadır. Başvuru süresi dışında başvurular kabul edilmemektedir. Başvuru için öncelikli olarak adayların http:// yos.uludag.edu.tr adresinde yer alan UUYOS Sınav başvuru ücretlerini yatırmaları sonrasında ise http:// yos.uludag.edu.tr web adresinde bulunan  “Online Başvuru” sekmesine yer alan UUYOS Sınav Başvuru Formunu eksiksiz olarak doldurmaları gerekmektedir. Başvuru ücretini tam olarak yatırmayan adayların Başvuruları dikkate alınmayacaktır.

                Başvuru formunu doldururken: Formda girilen bilgilerdeki yanlışlıklardan doğacak sonuçların bütün sorumluluğu adaylara aittir. Formun kimlik ile ilgili bilgi alanlarına adayın pasaportundaki kimlik bilgileri değiştirilmeden, kısaltma yapılmadan girilmelidir. Formun üzerindeki ilgili alana adayın elektronik ortama aktarılmış vesikalık fotoğrafı eklenmelidir. Bu fotoğraf sınav giriş belgesi, sınav sonuç belgesi, kayıtta ve öğrenci kimlik belgesi üzerinde yer alacağından, adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde yüzü açık, cepheden ve son üç ay içerisinde çekilmiş vesikalık (4,5 x 6 cm boyutlarında) olması gerekmektedir

                Başvuru süresi içerisinde başvuru ücretini yatırarak UÜYÖS’ün internet adresinden Aday Başvuru Formunu çevrimiçi (online) olarak dikkatle doldurup işlemini tamamlayan adaya sistem tarafından Aday Numarası ve Aday Sistem Giriş Şifresi verilecektir. Aday Numarası ve Sisteme Giriş Şifresi hem bu sınavın bütün aşamalarında, hem de adayın UÜYÖS ile elektronik ortamda yapacağı bütün işlemlerde gerekli olacağından, aday tarafından özenle saklanmalıdır.

 • UÜYÖS’e başvuracak adaylar Sınav Ücretinin nasıl yatıracaklar?

                UÜYÖS’ e başvuracak adaylar, UÜYÖS’e girecekleri sınav merkezinin bulunduğu bölge için belirlenen sınav ücretini başvuru süresi içinde Havale/EFT ya da kredi kartı ile ödeyecektir. Başvurma ve sınav ücreti için özel çek, zarf içinde para, posta çeki vb. kesinlikle gönderilmemelidir.

 • UÜYÖS sınavı için yatırılan ücretlerin iadesi var mı?

                Ücretini yatırdığı halde başvurmaktan vazgeçen, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan ve ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran adayların ücretleri geri verilmez. Adaylardan alınan sınav ücretleri gelecek yıllara devredilmez. Sınav ücretini yatırmayan adayın başvurusu kabul edilmez.

 • UÜYÖS ne tür sorulardan oluşmaktadır?

                UÜYÖS-2017 - Temel Öğrenme Becerileri Testi (80 Soru), içerikleri aşağıda belirtilmekte olup adayların soyut ve analitik düşünme, harf sayı ve şekil ilişkileri ile akıl yürütme, matematik ve geometri bilgilerini kullanmayı gerektiren sayısal yeteneklerini ölçmeyi amaçlayan sorulardan oluşmaktadır. Soruların içeriği;

 • 10 soru okuduğunu anlama
 • 10 soru sosyal ve genel kültür
 • 10 soru geometri
 • 20 soru matematik
 • 30 soru harf sayı ve şekil ilişkileri

                Bu testte Fizik, Kimya, Biyoloji ve Coğrafya alanlarıyla ilgili soru  bulunmayacaktır. Sorular Türkçe, İngilizce ve gerek görülen diğer dillerde hazırlanacaktır.       Soru Kitapçığındaki bütün sorular “çoktan seçmeli” tipte sorulardır.

 • UÜYÖS kaç dilde uygulanmaktadır?

UÜYÖS’te Temel Öğrenme Becerileri Testindeki sorular Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça ve Farsça dillerinde hazırlanacaktır.

 • UÜYÖS Sınav Giriş Belgesi nereden alınacaktır?

Başvurusu kabul edilen ve sınava girmeye hak kazanan adayların listesi ve sınava girecekleri bina ve salon bilgileri 21 Nisan 2017 tarihinden itibaren UÜYÖS internet adresinden (http://yos.uludag.edu.tr) ilan edilecektir.

21Nisan 2017 tarihinden sınava gireceğiniz güne kadar UÜYÖS 2017 sınavına gireceğiniz ülke, şehir, merkez, sınıf ve sınav saatine ilişkin bilgilerin yer aldığı "Sınava Giriş Kartı"nızı   http:// yos.uludag.edu.tr web sayfasında yer alan "Sınava Giriş Belgesi Alma" sistemi üzerinden  "UÜYÖS Aday No" ve "Sisteme Giriş  Şifre"nizi kullanarak alabilirsiniz

 • Sınav günü adayların yanlarında bulundurmak zorunda olduğu belgeler nelerdir?

Adayların sınava girmeden önce mutlaka sınava girecekleri bina ve salon bilgilerini yukarıdaki web sitesinden kontrol etmesi Sınav Giriş Belgesi’nin çıktısını yazıcıdan almaları, Sınava Giriş Kartlarını sınav günü yanlarında bulundurmaları zorunludur. Sınav Başvuru Formu ve Sınava Giriş Kartı olmayan adaylar sınava alınmayacaklardır.

Sınava girerken adayların, 2017 UÜYÖS Sınav Başvuru Formu’nu, Sınav Giriş Belgesi’ni, Başvuruda kullandığı Kimlik Kartı, Pasaport (İkamet Tezkeresi) yanlarında bulundurmaları zorunludur.

     Çağrı cihazı, telsiz, vb. haberleşme araçları ile cep bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında hesap ve databank fonksiyonu bulunan saat vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla ve ayrıca silah vb. teçhizatla, müsvedde kâğıdı, defter, kitap, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi, hesap cetveli, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlarla da sınava girmek yasaktır. Adaylar, kimlik kontrolleri yapılarak sınav salonuna alınırlar.

     Sınav tek oturum şeklinde tamamlanır. Adayların sınav saatinden en az bir saat önce sınavın yapılacağı bina önünde bulunmaları, sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir.

 • Soru kitapçığı ve cevap kağıdında dair dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

      Soru Kitapçığındaki bütün sorular “çoktan seçmeli” tipte sorulardır. Her soru için beş farklı seçenek verilmiş olup bunlardan yalnızca biri sorunun doğru cevabıdır. Cevap Kağıdı’nda, bir soru için birden fazla seçenek işaretlenmişse veya bir seçenek için ayrılan yer cevap kağıdı işaretleme kurallarına uygun işaretlenmemişse o soru için verilen cevap yanlış sayılır. Cevapların “Cevap Kağıdına” işaretlenmiş olması gerekir. Soru Kitapçığına işaretlenen cevaplar geçersiz sayılır. Sınav süresince adayların konuşmaları, kopya çekmeleri ve kopya vermeleri sınav kurallarına aykırıdır. Böyle davrandığı herhangi bir yolla saptanan adayların sınavları geçersiz sayılır. Sınav sonunda her aday, kullandığı soru kitapçığını ve cevap kağıdını salon görevlilerine kurallara uygun olarak teslim etmesi gerekir. Sınav kurallarına uymadıkları veya sınav sonunda gerekli belgeleri teslim etmedikleri için sınavları geçersiz sayılan adayların cevap kağıdı değerlendirmeye alınmaz ve bu adaylar için Sınav Sonuç Belgesi düzenlenmez.

 • UÜYÖS puanı nasıl hesaplanır?

Sorular çoktan seçmeli test olarak hazırlanmakta ve bilgisayarla değerlendirilmektedir. Adayların UÜYÖS Temel Öğrenme Becerileri testinde her bir soruya verdikleri cevap değerlendirilirken doğru cevaplara puan verilecek, yanlış cevaplar için puan düşürülmeyecektir.

 • UÜYÖS sonuçları nereden öğrenilebilir?

Sınav sonuçları sadece Uludağ Üniversitesinin web sayfasından 15 Mayıs 2017 tarihinden ilan edilecektir.  Adaylar sınav sonuçlarına ilişkin belgelerini http:// yos.uludag.edu.tr sayfasından UÜYÖS Aday Numaraları ve Sisteme Giriş Şifreleri ile giriş yaparak öğrenebileceklerdir.  Sınava giren ve sınavı geçerli sayılan her aday adına Sınav Sonuç Belgesi düzenlenir.

 • UÜYÖS sonuç belgesinin geçerlilik süresi nedir?

UÜYÖS sonuç belgesinin geçerlilik süresi 2 (iki) yıldır.

 • UÜYÖS sonucuna göre yerleştirilmeler nasıl yapılmaktadır?

      Adayların başvurularının değerlendirilmesi UÜYÖS puanı dikkate alınarak yapılır.

 • Tercih yapabilmek için en düşük kaç puan almak gerekmektedir?

      Temel Öğrenme Becerileri Testinden lisans programları  için en az 50 puan, önlisans programları için en az 30 puan almış olmak.

 • Ülke kontenjanı nedir, ne şekilde uygulanıyor?

      Ülke kontenjanı %20’dir. Bir programa 5 kişi alınacak ise bir ülkeden ancak1 kişi girebilir. 10 kişi alınacak ise aynı ülkeden 2 kişi girebilir.

 • Ülke kontenjanında sisteme girdiği uyruk mu geçerli oluyor?

       Sisteme girdiği uyruk geçerlidir. Kayıt sırasında bunu belgeleyemez ise kayıt yapılmaz.

 • Adayların Türkçe yeterlilik düzeyi nasıl belirleniyor?

Lütfen tıklayınız

 • Uludağ Üniversitesi Yurtdışı Öğrenci Kontenjanlarına öğrenci yerleştirmelerinde  başka üniversitelerin puanları kullanılabiliyor mu?

       Evet diğer devlet üniversiteleri tarafından düzenlenen YÖS sınavı sonucu aldıkları puanlar kullanılabilmektedir. Diğer Devlet Üniversiteleri tarafından düzenlenen Yurtdışından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı (YÖS) Sınav sonuçlarına 0,9 kat sayısı uygulanacaktır.

 • Yetenek sınavı ile girilen programlar için tercih yapılacak mı?

       Resim, müzik, beden eğitimi gibi özel yetenek ve beceri isteyen yükseköğretim programlarına Özel Yetenek Sınav Sistemiyle öğrenci alınır. Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan programlara başvuran adayların  UÜYÖS'e girmeleri veya Üniversitemiz Senatosu tarafından kabul edilen uluslararası geçerli bir sınav puanına sahip olmaları zorunludur. (Adayların UÜYÖS veya diğer devlet üniversiteleri tarafından düzenlenen YÖS  sınavından en az 50 puan almış olması gerekmektedir.) Özel Yetenek Sınav tarihleri ve koşulları İlgili birimler tarafından web sayfalarından ilan edilecektir.

 • Tercihler sonrasında ek yerleştirme olacak mı?

        Evet. İlk yerleştirmenin tamamlandığı 30 haziran 2017 tarihinden sonra , boş kalan kontenjanlara başvuran adaylar arasından hiçbir bölüm/programa yerleşemeyen adaylar arasından 17 Temmuz-21 Temmuz 2017 tarihleri arasında ek yerleştirmeler yapılacaktır. 

 • UÜYÖS sonucunu hangi üniversiteler kabul etmektedir?

      UÜYÖS sonucu Türkiye’de bulunan pek çok üniversite tarafından kabul edilmektedir. Tam liste web sayfamızdan ilan edilecektir. http://yos.uludag.edu.tr

      

 

NOT:  Bu bilgilendirmede yer alan açıklamalar, belirtilen tarih ve koşullarda Uludağ Üniversitesi değişiklik yapma yetkisine sahiptir. Yapılacak değişiklikler bir hafta öncesinden adaylara Üniversitenin web sayfasından duyurularak ilan edilir.

 

Bu web sitesinde yer alan açıklamalar, belirtilen tarih ve koşullarda Uludağ Üniversitesi değişiklik yapma yetkisine sahiptir. Yapılacak değişiklikler adaylara bu web sitesinden duyurularak ilan edilir.
Uludağ Üniversitesi
Yabancı Öğrenci Sistemi
yos@uludag.edu.tr
Copyright © 2016