Bursa Uludağ Üniversitesi Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Seçme Sistemi (ULUYÖS)

Sağlık Sigortası İşlemleri

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İÇİN SAĞLIK HİZMETLERİ

   Bursa Uludağ Üniversitesi öğrencilerinin sağlık ve psikolojik sorunları ile ilgili olarak başvuruda bulunacakları ilk yer Aile Hekimliği ile Gençlik Danışma Merkezidir. (MEDİKO) Öğrenciler başvurularını BUÜ Öğrenci Kimlik Kartı ile Hasta Kayıt Kabul Servisine yaparlar.

   Öğrencinin ilk muayenesi, tetkik ve tedavileri; Aile Hekimliği olanakları ve mevzuat çerçevesinde Aile Hekimliğinde yapılır. İleri tetkik ve tedavi gerektiren durumlarda Devlet ve Üniversite hastanelerine veya Özel hastanelere başvuru yapılır.

            Genel Sağlık Sigortası (GSS)          

    Ülke genelinde herkesin sağlık hizmetinden faydalanmasını sağlamak adına kurulan hizmetin adı Genel Sağlık Sigortası (GSS)'dir.

   Ülkemizde öğrenim gören bütün yabancı uyruklu öğrencilerin, öğrenim gördükleri okullara ilk kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren üç ay içerisinde Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/Sosyal Güvenlik Merkezine yazılı talepte bulunmaları hâlinde genel sağlık sigortalısı tescil işlemleri yapılmaktadır.

        Genel Sağlık Sigortası (GSS) Başvurusu İçin İstenilen Belgeler;

        - Öğrenci Belgesi

        - Pasaport

        - İkamet İzni Belgesi

******     ***********   ******

 

Yabancı uyruklu öğrencilerin genel sağlık sigortalılığı hakkında Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü’nden yapılan duyuru şu şekildedir:

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN GENEL SAĞLIK SİGORTALILIĞI HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU

   5510 sayılı Kanunun 60'ıncı maddesinin yedinci fıkrasında 6486 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik ile 29/5/2013 tarihinden itibaren;

   Ülkemizde öğrenim gören bütün yabancı uyruklu öğrencilerin, öğrenim gördükleri okullara ilk kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren üç ay içerisinde Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/ Sosyal Güvenlik Merkezine yazılı talepte bulunmaları hâlinde genel sağlık sigortalısı tescil işlemleri yapılmaktadır.

   29/5/2013 tarihinden sonra ilk defa kayıt yaptıran öğrencilerden, ilk kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde, öğrenim gördükleri okulların bulunduğu yerdeki sosyal güvenlik il müdürlüğü/ sosyal güvenlik merkezine talep dilekçesi ve öğrenim gördükleri okullarına ait ilk kayıt tarihini gösterir öğrenci belgesi ile başvurmaları halinde, yazılı talepte bulundukları tarihi takip eden gün itibariyle bir yıllık genel sağlık sigortalılıkları yapılmaktadır. Bu şekilde genel sağlık sigortası tescilleri yapılan yabancı uyruklu öğrencilerin, Kanunun 82’nci maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının üçte birinin 30 günlük tutarı üzerinden hesaplanan genel sağlık sigortası priminin kendileri tarafından ödenmesi gerekmektedir (bu tutar 2024 yılı için aylık yaklaşık 810,00 TL’dir).

   Diğer taraftan, yürürlükteki Kanunlar çerçevesinde tescili yapılan yabancı uyruklu öğrencilerin genel sağlık sigortalılıkları bu Kanunda belirtilen nedenlerle sona ermektedir.

   Öğrenim görecekleri okullara ilk kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren, genel sağlık sigortalısı olmak için Kurumumuza üç aylık süre içerisinde yazılı talepte bulunmayan yabancı uyruklu öğrencilerin ise, öğrenimleri süresince bir daha genel sağlık sigortası tescili yapılmayacaktır.

   Bu nedenle yabancı uyruklu öğrencilerden genel sağlık sigortalısı olmak isteyenlerin okullarına ilk kayıt yaptırdıkları tarihinden itibaren üç aylık süre içerisinde Kurumumuza yazılı olarak talepte bulunmaları gerektiği hususu;

     Kamuoyuna önemle duyurulur.

Ayrıntılı Bilgi İçin: https://www.sgk.gov.tr/    -   Bursa Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü

Bu web sitesinde yer alan açıklamalar, belirtilen tarih ve koşullarda Bursa Uludağ Üniversitesi değişiklik yapma yetkisine sahiptir. Yapılacak değişiklikler adaylara bu web sitesinden duyurularak ilan edilir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.
Bursa Uludağ Üniversitesi
Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Seçme Sistemi
yos@uludag.edu.tr
Copyright © 2024