1.03.2024 - Bursa Uludağ Üniversitesi Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (ULUYÖS)
EN TR

Katkı Payı/Öğrenim Ücretleri

Katkı Payı / Öğrenim Ücreti Tutarları İçin  

 

Bakınız (*) 

(*) Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair  Resmî Gazete’de yayımlanan Karara göre Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen katkı payı/ öğrenim ücretleri tablosunda yer alan Güz Yarıyılı katkı payları/öğrenim ücretlerinde yetkili makamlarca yapılacak değişiklikler nedeniyle ya da Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenecek katkı payı/öğrenim ücreti tutarlarından dolayı oluşacak olumlu ya da olumsuz farklar (+/-), takip eden Bahar Yarıyılının katkı payı/öğrenim ücretlerinden mahsup edilecektir.

Bu web sitesinde yer alan açıklamalar, belirtilen tarih ve koşullarda Bursa Uludağ Üniversitesi değişiklik yapma yetkisine sahiptir. Yapılacak değişiklikler adaylara bu web sitesinden duyurularak ilan edilir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.
Bursa Uludağ Üniversitesi
Yabancı Öğrenci Sistemi
yos@uludag.edu.tr
Copyright © 2018