12/1/2021 - Bursa Uludağ Üniversitesi Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (ULUYÖS)
EN TR

Katkı Payı/Öğrenim Ücretleri

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Katkı Payı / Öğrenim Ücreti Tutarları İçin (*)

(*) 2021-2022 eğitim-öğretim yılı için alınan 1. yarıyıl (Güz Dönemi) katkı payları/öğrenim ücretlerinde; Cumhurbaşkanı Kararına göre Resmi Gazete'de yayınlanarak
yürürlüğe konulan “2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim
Ücretlerinin Tespitine Dair Karar"a göre oluşacak (+/-) katkı payı/öğrenim ücreti farkı, takip eden 2. Yarıyılın (Bahar Dönemi) katkı payı/öğrenim ücreti ile birlikte
alınacaktır.

Bu web sitesinde yer alan açıklamalar, belirtilen tarih ve koşullarda Bursa Uludağ Üniversitesi değişiklik yapma yetkisine sahiptir. Yapılacak değişiklikler adaylara bu web sitesinden duyurularak ilan edilir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.
Bursa Uludağ Üniversitesi
Yabancı Öğrenci Sistemi
yos@uludag.edu.tr
Copyright © 2018