1.03.2024 - Bursa Uludağ Üniversitesi Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (ULUYÖS)
EN TR

Tercih

                                                                                     BUÜ YURTDIŞI KONTENJANLARA TERCİH BAŞVURUSU UYGULAMA USUL VE ESASLARI 

21 Haziran - 07 Temmuz 2023 (Türkiye saati ile 17:00’a kadar) tarihleri arasında http://yos.uludag.edu.tr   web adresinden tercih işlemleri çevrimiçi (online) olarak alınacaktır.

BAŞVURU SIRASINDA SİSTEME YÜKLENİLMESİ GEREKEN BELGELER:

1- Vesikalık fotoğraf

2- Pasaport /Kimlik  (İkamet Kartı olanlar ikamet kartlarını / Mavi Kartı olanlar Mavi Kartlarını, T.C. Kimlik Kartı olanlar T.C. Kimlik Kartlarını yükleyecektir.)

  - Uyruğundan biri T.C. olan çift uyruklular ile Mavi Kart Sahibi adayların; anne, baba kaydını gösterecek şekilde https://www.turkiye.gov.tr/ e-devlet kapısı üzerinden alacakları“Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği”  ni yüklemeleri gerekmektedir. [Sorgulamada; Nüfus Kayıt Örneği Tipi: Nüfus Aile,  Eski Eş Listele: Hayır, Vukuatlı Belge: Evet olarak seçilerek sorgu yapılmalıdır.] Mavi Kart  sahibi adayların Mavi Kart veya Vatandaşlıktan Çıkış İzin Belgelerini de sisteme yüklemeleri gerekmektedir. 

3- Lise Diploması  (Mezun durumdaki adaylar için mezun olduğuna ilişkin Geçici Mezuniyet Belgesi ve  Transkript.)    

4- Lise Diplomasının Tercümesi (Türkçe veya İngilizce) (Türk liselerinden mezun olan adaylar hariç)

5 -Lise dönemine ait transkript belgeleri (Not Döküm Belgesi) veya Karneleri (Her dönem için ayrı ayrı yüklenecektir.)

6-Transkript veya Karne Tercümesi (Türkçe veya İngilizce) (Türk liselerinden mezun olan adaylar hariç)  (Her dönem için ayrı ayrı yüklenecektir.)

7-Doğumla T.C. olup lisenin tamamını yurtdışında okuyan adayların lise dönemine ilişkin tüm karnelerini yüklemeleri gerekmektedir. (Bu durumdaki adayların Başvuru Koşullarının 4. maddesini dikkatlice incelemesi gerekmektedir.)

8- "Türkçe Dil Yeterlilik Belgesi" (Belgesi olanlar yükleyecektir.) (Lise eğitiminin tamamını yurtdışındaki T.C. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir Türk lisesinde veya Türkiye’deki bir lisede tamamlayarak mezun olan öğrencilerden Türkçe Yeterlik Belgesi istenmez.) Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ.

DİKKAT: Yüklenecek tüm belgelerin JPEG formatında (.jpg) ve 2 MB dan küçük boyutta olması gerekmektedir.)

DİKKAT: * Resim, müzik, beden eğitimi gibi özel yetenek ve beceri isteyen yükseköğretim programlarına Özel Yetenek Sınav Sistemiyle öğrenci alınır. Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan programlara başvuran yabancı uyruklu öğrencilerin ULUYÖS'e girmeleri veya Üniversitemiz Senatosu tarafından kabul edilen sınav türlerinden geçerli bir sınav puanına sahip olmaları zorunludur. 

             * Özel Yetenek sınav ve başvuru tarihleri ilgili birimler tarafından duyurulacak olup kontenjanlara tercih yapacak adayların ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir. Özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul edilen bölüm programlara yerleştirme işlemleri ilgili birim tarafından kurulan komisyonlar tarafından yürütülür. Sonuçlar ilgili birimler tarafından ilan edilir. Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan bölüm veya programlara başvuran adayların kabul koşullarını sağlamaları yanında, Fakülte/Konservatuvar tarafından yapılacak özel yetenek  sınavında da başarılı olmaları gereklidir.

            * Kayıt işlemleri sonunda boş kalan kontenjanlara 2. Yerleştirme, mevcut başvurular içinden hiçbir Fakülte/Meslek Yüksekokula yerleşmemiş adaylar arasından yapılacak olup sonuçlar 18 Ağustos 2023 tarihinde ilan edilecektir. (Adaylardan tekrar tercih başvurusu alınmayacaktır.)

       * Kaydı yapıldıktan sonra, başvuru koşullarına uymadığı, yanıltıcı bilgi ve belgelerle başvuru yaptığı, bilgi ve belgelerinde hata bulunduğu tespit edilen öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir. Bu durumdaki adaylar ile kayıt yaptırmak için para yatıran, kayıt yaptırmayan veya kayıt yaptırıp kendi isteği ile kaydını sildiren öğrencilerin katkı payı ve öğrenim ücretleri geri ödenmez.

 

BAŞVURU KOŞULLARI 

A) Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;

1) Yabancı uyruklu olanların,

2) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin, (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde “(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu’nu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.)

3) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile T.C. vatandaşlığına geçenlerin / bu durumdaki çift uyrukluların,

4) a) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden T.C. uyruklu öğrencilerden ise ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) yurt dışından öğrenci kabul kontenjanlarına başvuru yapabileceğine”

     b) 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların yurt dışından kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) başvuru yapabilmelerine,

5) KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan GCEAL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların,başvuruları kabul edilir.

B) Başvuran adaylardan,

1) T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanların,

2) KKTC uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını (lise) KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

3) "a" maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların, ("a" maddesinin 4 numaralı bendindeki şartları sağlayanlar hariç)

4) Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

5) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C. uyruklu olan veya "a" maddesinin "2" numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların,

başvuruları kabul edilmez.

        5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde "(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birlikteliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır." hükmü bulunmakta olup yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanununu İncelemelerinde yarar bulunmaktadır.

    DİKKAT:  Uyruğundan biri T.C olan çift uyruklular ile T.C uyruğunda bulunanların lise eğitimlerinin tamamını yurt dışındaki liselerde (KKTC liseleri hariç) görmeleri halinde yurt dışından öğrenci kabulü kontenjanlarına başvurabildikleri göz önüne alınarak;   

Yurtdışında bulunmaksızın uzaktan öğretim yoluyla yurtdışındaki bir liseden diploma alan adayların yurt dışından öğrenci kabul kontenjanları çerçevesinde yükseköğretime geçiş için bu diplomaları ile başvuruları kabul edilmemektedir.  Yurtdışındaki bir liseden örgün eğitim yoluyla diploma alanların;  pasaport veya emniyet kayıtlarından diplomanın alındığı ülkeye giriş ve çıkışları kontrol edilecektir. İlgili ülkede kalınan sürenin lise eğitiminin örgün yolla alındığını desteklememesi halinde bu diplomalar ile yurt dışından öğrenci kabul kontenjanları çerçevesinde başvurular değerlendirmeye alınmayacak, tespiti halinde her aşamada kayıtları silinecektir.  Uyruğundan biri T.C olan çift uyruklular ile T.C uyruğunda bulunanların lise eğitim dönemlerini kapsayacak şekilde ülkeye giriş ve çıkışlarını gösterir sayfaların görüntüsünü başvuru sırasında Ek Dosya kısmına yüklemeleri gerekmektedir.

 

Tercih değerlendirme ve yerleştirme işlemleri, Yükseköğretim Kurulunun Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslarının;

 A- Genel İlkeler, 2. c) bendi; “2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 6287 sayılı Kanunla değişik 45/f maddesi ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar uyarınca yurtdışından öğrenci kabul kontenjanlarına başvurma imkanı bulunan, Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarına verilen Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge (mavi kart) sahibi olduğunu belgeleyen adaylar ile 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam ederek ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayan veya lise eğitimlerinin tamamını yurt dışındaki liselerde (KKTC liseleri hariç) gören T.C. uyruğunda bulunanlar ve uyruğundan biri T.C. olan çift uyruklu adayların üniversitelerce belirlenen kriterler çerçevesinde yurtdışından öğrenci kabul kontenjanlarına başvurabilme uygulamasının devamı, ayrıca;

i) Yükseköğretim kurumları tarafından önerilen ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen yurtdışından öğrenci kabul kontenjanlarında yer alan Öğretmenlik, Hukuk, Tıp ve Diş Hekimliği programlarına da öğrenci kontenjanı belirlenmesinin devamı,

ii) Bununla birlikte bu programlara mahsus olmak üzere bu adaylar için anılan alanlardaki kontenjanın %10’unun aşılmaması”, usul ve esaslarınca yapılır. 

iii) Bu programlara mahsus olmak üzere bu adaylar için anılan alanlardaki kontenjanın %10’unun aşılmaması” maddesi uyarınca, söz konusu kontenjanlara (*) başvuracak adayların tercih başvurusu yaparken bu durumu dikkate alarak tercih başvurularını yapması gerekmektedir.
(*) Tıp Fakültesi - Tıp
     Diş Hekimliği Fakültesi - Diş

     Hukuk Fakültesi - Hukuk
  Eğitim Fakültesi; Almanca Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, İlköğretim Matematik Öğretmenliği, İngilizce Öğretmenliği, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Sınıf Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği

       NOT: (*) YÖK'ün tercih değerlendirme esasları uyarınca; Öğretmenlik, Hukuk, Diş Hekimliği, Tıp Fakültesi kontenjanları için söz konusu %10 kontenjan uygulamasına göre yerleştirme işlemi yapılacak olup bu statüde bulunan (Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca, Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı'ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden adaylar, Türk vatandaşlığını kaybedenlere talepleri halinde verilen mavi kart sahibi olduğunu belgeleyen adaylar ile lise eğitimlerini yurtdışında görmüş (KKTC hariç) uyruğundan biri T.C. olan çift uyruklu ve T.C. uyruğunda bulunan adaylar), istenilen bilgi ve belge girişlerini eksik veya hatalı beyanda bulunarak yapmaları nedeniyle kayıt hakkı kazananların, yerleştirmeleri yapılmış olsa bile bu durumu kendilerine bir hak sağlamayacak olup kayıtları silinecektir.
           Bir adayın kontenjanlara tercih başvurusunda bulunması, yukarıda yazılı başvuru şartlarını taşıdığını, Kılavuz ve Bursa Uludağ Üniversitesi Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Yönergesi’nde yer alan bütün hususları kabul ettiği anlamına gelmektedir.

        * Bilgilerin sisteme hatasız girilmesi, belgelerin okunaklı ve tam olarak yüklenmesi gerekmekte olup bilgilerde ve tercihlerde değişiklik yapılamayacaktır. (Her aday yalnız bir kere başvuru yapabilecektir. Birden fazla başvuru yapıldığının tespit edilmesi halinde her iki başvuruda değerlendirmeye alınmayacaktır.)

         * Eksik veya yanlış beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. 

         * Kesin kayıt sırasında belgelerin orjinalleri ve onaylı suretleri istenecektir. 

      * Başvurularda adayların başvuru koşullarını sağlayıp sağlayamadıklarına ilişkin kendi beyanları dikkate alınacaktır. Başvuru şartlarını sağlamayan, yanlış beyanda bulunarak başvuru ve tercih yapan adaylar yerleştirilmiş olsalar dahi bu durum kendilerine bir hak sağlamayacaktır.

        * Adayların, başvuru, yerleştirme ve kayıt sürecinde; tahrif edilmiş, sahte, eksik ve yanlış belge veya bilgi girişi/beyanı sonucu kesin kayıtları yapılmış olsa bile tespit edilen her aşamada işlemleri iptal edilir/kayıtları silinir. Yatırmış oldukları katkı payı/öğrenim ücretleri iade edilmez. Haklarında adli ve idari işlemler başlatılır.         

         * Şahsen veya e-posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

       * Adaylarla yapılacak yazışmalarda e-posta adresi kullanılacak olup mail adresinizin kullandığınız, güncel ve doğru olması önem arz etmektedir. Adayların mail adreslerine yapılan bildirimler tebliğ hükmündedir.

       * Kayıt hakkı kazanan adaylara kabul mektubu düzenlenecektir. Adaylar bu belgeyle ülkelerindeki Türkiye dış temsilciliklerinden vize başvurusu için, Türkiye’de bulunanlar ise Bursa İl Göç İdaresi Müdürlüğünden ikamet izin belgesi almak için kullanabilirler. 

           * Bu "Uygulama Usul ve Esaslarında" yer alan kurallar, yayın tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek Yükseköğretim Kurulu kararları gerekli kıldığı takdirde değiştirilebilir.

       * Bilgilendirmeler, tercih ve kayıt işlemlerine ilişkin tüm duyurular ve bilgilendirmeler Üniversitemiz resmi iletişim kanalı olan ULUYÖS web sayfası üzerinden yapılacak olup bunun dışında yapılan bilgilendirme ve paylaşımlara itibar edilmemesi gerekmektedir.

      * Belirtilen tarih ve koşullarda Bursa Uludağ Üniversitesi değişiklik yapma yetkisine sahiptir. Yapılacak değişiklikler bir hafta öncesinden adaylara Üniversitenin web sayfasından duyurularak ilan edilir.

      * Bursa Uludağ Üniversitesi ilan edilen kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir. Başvuru için gerekli şartları sağlamış olmak kabul edilmeyi gerektirmez. Kayıt hakkı, ilgili Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulunun onay vermesiyle kesinleşir. Onay verilmemesi halinde kayıt hakkı doğmaz. 

         * İnternet sayfasındaki (ULUYÖS - Resmi web sayfası) duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

DİKKAT: Yüklenecek tüm belgelerin JPEG formatında (.jpg) ve 2 MB dan küçük boyutta olması gerekmektedir. 

Uygulama usul ve esasları ile Kılavuzda yer alan bilgi, açıklama ve kurallar, yayın tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek Bursa Uludağ Üniversitesi Senatosu ve/veya Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kararları ve diğer resmi kurumlarca alınacak kararlarları gerekli kıldığı takdirde değiştirilebilir. Bu durumda izlenecek yol, YDOKK tarafından belirlenir. Yönerge ve Kılavuzda belirtilmeyen durumlarda, YDOKK, ULUYÖS Koordinatörü tarafından verilen kararlara göre işlem yapılır.

*Tercih Başvurusu yapmadan önce kılavuzu dikkatlice inceleyiniz.

*Tercih Başvurusu İçin TIKLAYINIZ.    

Bu web sitesinde yer alan açıklamalar, belirtilen tarih ve koşullarda Bursa Uludağ Üniversitesi değişiklik yapma yetkisine sahiptir. Yapılacak değişiklikler adaylara bu web sitesinden duyurularak ilan edilir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.
Bursa Uludağ Üniversitesi
Yabancı Öğrenci Sistemi
yos@uludag.edu.tr
Copyright © 2018