16.1.2018 - Uludağ Üniversitesi Yurtdışından Yabancı Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı

Sınav Konuları

   

UÜYÖS 2017 SINAV KONULARI

GENEL YETENEK –GENEL KÜLTÜR- OKUDUĞUNU ANLAMA

 • Genellemeleri arılaştırma
 • Diyalogsal Düşünme
 • Disiplinlerarası ilişki kurma
 • Eleştirel okuma
 • Eylemleri veya politikaları analiz etme ya da değerlendirme
 • Çözüm üretme
 • Çözümleri değerlendirme
 • Görüş yorum ve inançları analiz etme
 • Sözcüklerin ve söz öbeklerinin açık hale getirilip analiz edilmesi
 • Bireyin bakış açısını geliştirme, inançları, görüşleri yaratma, keşfetme,
 • Benzer durumları karşılaştırma,
 • Önemli benzerliklere ve farklılıklara dikkat etme,
 • Sayıltıları inceleme ve değerlendirme,
 • Eleştirel sözcük dağarcığı kullanma,
 • İlgili olmayan olgulardan ilgili olanları ayırt etme,
 • Kanıtları ve iddia edilen olayları değerlendirme,
 • Çelişkileri fark etme.

      GEOMETRİ

 • Çember: Açı, uzunluk
 • Daire: Alan
 • Üçgen: Uzunluk, açı, alan, açıortay, kenarortay
 • Kare: Uzunluk, açı, alan
 • Dikdörtgen: Uzunluk, açı, alan
 • Paralelkenar: Uzunluk, açı, alan
 • Yamuk: Uzunluk, açı, alan

MATEMATİK

 • Sayı Dizisi
 • Farklı Şekil Bulma
 • Harfli Tabloda İstenilen Bulma
 • Terazi (Şekil denkliği)
 • Sayı – Şekil İlişkisi
 • Harf – Sayı İlişkisi
 • Şekil Dizisinde Hangi Şekiller Gelir
 • 5x5 Sudoku
 • 3 boyutlu Şekil Tamamlama
 • 1. Satırda Verilen İlişkiye Göre 2. Satırı Hangi Şekil Tamamlar
 • Şekil Toplamada İstenilen Şekli Bulma
 • 3x3 Şekil Matrisinde Yerine Hangi Şekil Gelmelidir
 • 7x7 veya 8x8 Sembolik Matrisinde Şekil İçinden Şekiller Bulmak
 • 3 Boyutlu Kup Sayma
 • Rasyonel Sayılarda İşlem
 • Üslü Sayı
 • Köklü Sayı
 • Çarpanlarına Ayırma; sadeleştirme, doğru hesaplama
 • Denklem Sistemleri (1. Derece)
 • Kümeler; Eleman sayısı hesaplama, kesişim-birleşim bulma
 • Oran-Orantı
 • Polinom; Bölmede kalan bulma
 • Karmaşık Sayılar; Dört işlem, Denklemde bilinmeyen bulma, Grafikli soru

   

Bu web sitesinde yer alan açıklamalar, belirtilen tarih ve koşullarda Uludağ Üniversitesi değişiklik yapma yetkisine sahiptir. Yapılacak değişiklikler adaylara bu web sitesinden duyurularak ilan edilir.
Uludağ Üniversitesi
Yabancı Öğrenci Sistemi
yos@uludag.edu.tr
Copyright © 2016