19.11.2017 - Uludağ Üniversitesi Yurtdışından Yabancı Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı

Tercih başvuruları duyurusu

 

Tercih başvuruları (UÜYÖS, diğer devlet üniversitelerinin YÖS sonuçları ve Üniversitemiz Senatosu tarafından

kabul  edilen Uluslararası  sınav  tür  ve  puanları ile) 25 Mayıs  -  06 Haziran 2017  tarihleri arasında on line olarak

alınacaktır. 

Başvuru sırasında aşağıdaki belgeler sisteme yükleneceğinden eksiksiz olarak jpeg formatında hazır bulundurunuz.

BAŞVURU SIRASINDA SİSTEME YÜKLENİLMESİ GEREKEN BELGELER:

1- Vesikalık fotoğraf

2- Pasaport /Kimlik  (İkamet Kartı olanlar ikamet kartlarını yükleyecektir.)

    - Uyruğundan biri T.C. olan çift uyruklular ile Mavi Kart Sahibi adayların anne, baba kaydını gösterecek şekilde “Ayrıntılı Nüfus Kayıt Örneği”  ni yüklemeleri gerekmektedir. Mavi Kart  sahibi adayların Mavi Kart ve Vatandaşlıktan Çıkış İzin Belgelerini de sisteme yüklemeleri gerekmektedir. 

3- Lise Diplomasının Örneği (Mezun durumdaki adaylar mezun olabileceğine ilişkin öğrenci belgesi ve Transkript.)    

4- Lise Diplomasının Tercümesi (Turkçe veya İngilizce olarak) (Türk liselerinden mezun olan adaylar hariç)

5 -Lise dönemine ait transkript belgeleri (Not Döküm Belgesi)

6-Transkript Tercümesi (Turkçe veya İngilizce olarak) (Türk liselerinden mezun olan adaylar hariç) 

7-Tercih başvurusunda kullandığı Sınav Sonuç Belgesi ve farklı bir dildeyse Türkçe veya İngilizce tercümesi

 

         *  Bilgilerin sisteme hatasız girilmesi, belgelerin okunaklı ve tam olarak yüklenmesi gerekmekte olup bilgilerde ve tercihlerde değişiklik yapılamayacaktır. 

         * Eksik veya yanlış beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. 

         * Kayıt sırasında belgelerin orjinalleri ve onaylı suretleri istenecektir. 

Bu web sitesinde yer alan açıklamalar, belirtilen tarih ve koşullarda Uludağ Üniversitesi değişiklik yapma yetkisine sahiptir. Yapılacak değişiklikler adaylara bu web sitesinden duyurularak ilan edilir.
Uludağ Üniversitesi
Yabancı Öğrenci Sistemi
yos@uludag.edu.tr
Copyright © 2016