20.11.2018 - ULUYOS/PG YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA

LÜ - SSS

 • ULUYÖS/PG  Nedir?

  ULUYÖS/PG-2018, Uludağ Üniversitesinde Lisansüstü öğrenim görmek isteyen yurt dışından öğrenci kontenjanlarına kabul edilecek öğrencilerin girecekleri seçme ve yerleştirme sınavıdır. Bu sınav Uludağ Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca yapılmakta olup Rektörlüğe bağlı Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim ve Araştırma Merkezi (ULUSEM) koordinatör olarak katkıda bulunmaktadır.

                Yurt içinden ve yurt dışından sınava başvurular ULUYÖS’ün internet adresinden (http://yos.uludag.edu.tr) yapılacaktır. Başvuru süresi dışında başvurular kabul edilmeyecektir.

 • ULUYÖS/PG için başvuru koşulları nelerdir?

                Lütfen tıklayınız.

 • ULUYÖS/PG için başvuru işlemleri nasıl yapılmaktadır?

                Sınav başvuru işlemleri yurt içinden ve yurt dışından ULUYÖS’ün internet adresinden http://yos.uludag.edu.tr adresinden yapılmaktadır. Başvuru süresi dışında başvurular kabul edilmemektedir. Başvuru için öncelikli olarak adayların http:// yos.uludag.edu.tr adresinde yer alan ULUYOS/PG Sınav başvuru ücretlerini yatırmaları sonrasında ise http:// yos.uludag.edu.tr web adresinde bulunan  “Online Başvuru” sekmesine yer alan ULUYOS/PG  Sınav Başvuru Formunu eksiksiz olarak doldurmaları gerekmektedir. Başvuru ücretini tam olarak yatırmayan adayların Başvuruları dikkate alınmayacaktır.

                Başvuru formunu doldururken: Formda girilen bilgilerdeki yanlışlıklardan doğacak sonuçların bütün sorumluluğu adaylara aittir. Formun kimlik ile ilgili bilgi alanlarına adayın pasaportundaki kimlik bilgileri değiştirilmeden, kısaltma yapılmadan girilmelidir. Formun üzerindeki ilgili alana adayın elektronik ortama aktarılmış vesikalık fotoğrafı eklenmelidir. Bu fotoğraf sınav giriş belgesi, sınav sonuç belgesi, kayıtta ve öğrenci kimlik belgesi üzerinde yer alacağından, adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde yüzü açık, cepheden ve son üç ay içerisinde çekilmiş vesikalık (4,5 x 6 cm boyutlarında) olması gerekmektedir

                Başvuru süresi içerisinde başvuru ücretini yatırarak ULUYÖS’ün internet adresinden Aday Başvuru Formunu çevrimiçi (online) olarak dikkatle doldurup işlemini tamamlayan adaya sistem tarafından Aday Numarası ve Aday Sistem Giriş Şifresi verilecektir. Aday Numarası ve Sisteme Giriş Şifresi hem bu sınavın bütün aşamalarında, hem de adayın ULUYÖS ile elektronik ortamda yapacağı bütün işlemlerde gerekli olacağından, aday tarafından özenle saklanmalıdır.

                 Yurtdışında acenta olan merkezlerde başvurular ilan edilen acentalar aracılığıyla alınacaktır. 

 • ULUYÖS’e başvuracak adaylar Sınav Ücretinin nasıl yatıracaklar?

                ULUYÖS’ e başvuracak adaylar, ULUYÖS’e girecekleri sınav merkezinin bulunduğu bölge için belirlenen sınav ücretini başvuru süresi içinde Havale/EFT ya da kredi kartı ile ödeyecektir. Başvurma ve sınav ücreti için özel çek, zarf içinde para, posta çeki vb. kesinlikle gönderilmemelidir.

 • ULUYÖS sınavı için yatırılan ücretlerin iadesi var mı?

                Ücretini yatırdığı halde başvurmaktan vazgeçen, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan ve ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran adayların ücretleri geri verilmez. Adaylardan alınan sınav ücretleri gelecek yıllara devredilmez. Sınav ücretini yatırmayan adayın başvurusu kabul edilmez.

 • ULUYÖS/PG ne tür sorulardan oluşmaktadır?

               ULUYÖS/PG-2018 Sınavı (80 Soru), sınav süresi 120 dakikadır.  Sınav adayların soyut ve analitik düşünme, okuduğunu anlama, harf sayı ve şekil ilişkileri ile akıl yürütme, matematik ve geometri bilgilerini kullanmayı gerektiren sayısal yeteneklerini ölçmeyi amaçlayan sorulardır;

                Bu testte Fizik, Kimya, Biyoloji ve Coğrafya alanlarıyla ilgili soru  bulunmayacaktır. Sorular Türkçe, İngilizce, Arapça ve gerek görülen diğer dillerde hazırlanacaktır

 • ULUYÖS/PG kaç dilde uygulanmaktadır?

ULUYÖS/PG  soruları Türkçe, İngilizce ve gerekli görülen diğer lisanlarda hazırlanacaktır.

 • ULUYÖS/PG  Sınav Giriş Belgesi nereden alınacaktır?

Başvurusu kabul edilen ve sınava girmeye hak kazanan adayların listesi ve sınava girecekleri bina ve salon bilgileri 23 Nisan 2018 tarihinden itibaren ULUYÖS internet adresinden (http://yos.uludag.edu.tr) ilan edilecektir.

23 Nisan 2018 tarihinden sınava gireceğiniz güne kadar ULUYÖS/PG 2018 sınavına gireceğiniz ülke, şehir, merkez, sınıf ve sınav saatine ilişkin bilgilerin yer aldığı "Sınava Giriş Kartı"nızı   http:// yos.uludag.edu.tr web sayfasında yer alan "Sınava Giriş Belgesi Alma" sistemi üzerinden  "ULUYÖS Aday No" ve "Sisteme Giriş  Şifre"nizi kullanarak alabilirsiniz

 • Sınav günü adayların yanlarında bulundurmak zorunda olduğu belgeler nelerdir?

Adayların sınava girmeden önce mutlaka sınava girecekleri bina ve salon bilgilerini yukarıdaki web sitesinden kontrol etmesi Sınav Giriş Belgesi’nin çıktısını yazıcıdan almaları, Sınava Giriş Kartlarını sınav günü yanlarında bulundurmaları zorunludur. Sınav Başvuru Formu ve Sınava Giriş Kartı olmayan adaylar sınava alınmayacaklardır.

Sınava girerken adayların, 2018 ULUYÖS/PG Sınav Başvuru Formu’nu, Sınav Giriş Belgesi’ni, Başvuruda kullandığı Kimlik Kartı, Pasaport (İkamet Tezkeresi) yanlarında bulundurmaları zorunludur.

     Çağrı cihazı, telsiz, vb. haberleşme araçları ile cep bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında hesap ve databank fonksiyonu bulunan saat vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla ve ayrıca silah vb. teçhizatla, müsvedde kâğıdı, defter, kitap, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi, hesap cetveli, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlarla da sınava girmek yasaktır. Adaylar, kimlik kontrolleri yapılarak sınav salonuna alınırlar.

     Sınav tek oturum şeklinde tamamlanır. Adayların sınav saatinden en az bir saat önce sınavın yapılacağı bina önünde bulunmaları, sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir.

 • Soru kitapçığı ve cevap kağıdında dair dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

      Soru Kitapçığındaki bütün sorular “çoktan seçmeli” tipte sorulardır. Her soru için beş farklı seçenek verilmiş olup bunlardan yalnızca biri sorunun doğru cevabıdır. Cevap Kağıdı’nda, bir soru için birden fazla seçenek işaretlenmişse veya bir seçenek için ayrılan yer cevap kağıdı işaretleme kurallarına uygun işaretlenmemişse o soru için verilen cevap yanlış sayılır. Cevapların “Cevap Kağıdına” işaretlenmiş olması gerekir. Soru Kitapçığına işaretlenen cevaplar geçersiz sayılır. Sınav süresince adayların konuşmaları, kopya çekmeleri ve kopya vermeleri sınav kurallarına aykırıdır. Böyle davrandığı herhangi bir yolla saptanan adayların sınavları geçersiz sayılır. Sınav sonunda her aday, kullandığı soru kitapçığını ve cevap kağıdını salon görevlilerine kurallara uygun olarak teslim etmesi gerekir. Sınav kurallarına uymadıkları veya sınav sonunda gerekli belgeleri teslim etmedikleri için sınavları geçersiz sayılan adayların cevap kağıdı değerlendirmeye alınmaz ve bu adaylar için Sınav Sonuç Belgesi düzenlenmez.

 • ULUYÖS/PG puanı nasıl hesaplanır?

Sorular çoktan seçmeli test olarak hazırlanmakta ve bilgisayarla değerlendirilmektedir. Adayların ULUYÖS/PG testinde her bir soruya verdikleri cevap değerlendirilirken doğru cevaplara puan verilecek, yanlış cevaplar için puan düşürülmeyecektir.

 • ULUYÖS/PG sonuçları nereden öğrenilebilir?

Sınav sonuçları sadece Uludağ Üniversitesinin web sayfasından 23 Mayıs 2018 tarihinden ilan edilecektir.  Adaylar sınav sonuçlarına ilişkin belgelerini http:// yos.uludag.edu.tr sayfasından ULUYÖS/PG  Aday Numaraları ve Sisteme Giriş Şifreleri ile giriş yaparak öğrenebileceklerdir Sınava giren ve sınavı geçerli sayılan her aday adına Sınav Sonuç Belgesi düzenlenir.

 • ULUYÖS/PG  sonuç belgesinin geçerlilik süresi nedir?

ULUYÖS/PG sonuç belgesinin geçerlilik süresi 2 (iki) yıldır.

 • ULUYÖS/PG sonucuna göre lisansüstü yerleştirilmeleri nasıl yapılmaktadır?

Lisansüstü yurtdışı kontenjanlara tercih ve yerleştirme başvurularının değerlendirilmesi ilgili Enstitülerce kurulacak Yurtdışı Öğrenci Kabul Komisyonları tarafından yapılacaktır.

Yüksek lisans programları için lisans mezuniyet notunun (100 lük sisteme dönüştürülmüş şekilde) %50’si ve ULUYOS/PG 2018 notunun %50’sinin toplamı 65 puanın üstünde olanlar değerlendirmeye alınır. Doktora programları için ise, yüksek lisans mezuniyet notunun (100 lük sisteme dönüştürülmüş şekilde)  %50’si ve ULUYOS/PG 2018 notunun %50’sinin toplamı 70 puanın üstünde olanlar değerlendirmeye alınır.

 • Türkçe yeterlilik düzeyi nasıl belirleniyor?

Eğitim ve öğretimin tamamen bir yabancı dille yapıldığı programlar hariç, diğer yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik programlarına kabul edilen yabancı uyruklu öğrencilerin Uludağ Üniversitesi Türkçe Öğretim Merkezi (ULUTÖMER) veya senatonun belirlediği bir merkez tarafından yapılan Türkçe sınavından C1 düzeyinden az olmamak koşuluyla anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve Senato tarafından karara bağlanan düzeyde başarılı olmaları gerekir. Başarılı olamayanlar ULUTÖMER veya senatonun belirlediği bir merkez tarafından açılan Türkçe dil kursuna katılmak ve Türkçe sınavında başarılı olmak zorundadır.      

 

NOT:  Bu bilgilendirmede yer alan açıklamalar, belirtilen tarih ve koşullarda Uludağ Üniversitesi değişiklik yapma yetkisine sahiptir. Yapılacak değişiklikler bir hafta öncesinden adaylara Üniversitenin web sayfasından duyurularak ilan edilir.

 

Bu web sitesinde yer alan açıklamalar, belirtilen tarih ve koşullarda Uludağ Üniversitesi değişiklik yapma yetkisine sahiptir. Yapılacak değişiklikler adaylara bu web sitesinden duyurularak ilan edilir.
Uludağ Üniversitesi
Yabancı Öğrenci Sistemi
yos@uludag.edu.tr
Copyright © 2018