20.11.2018 - ULUYOS/PG YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA

LÜ - Başvuru Koşulları

Yabancı uyruklu adaylarla, lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların lisansüstü programlara kabulünde Adayların Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği ile Uludağ Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğince, Yurtdışından öğrenci kabulüne ilişkin belirlemiş olduğu başvuru esasları çerçevesinde “Başvuru Koşullarını” sağlayıp sağlamadıklarını kontrol etmeleri gerekmektedir.

YABANCI UYRUKLU YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA GENEL BAŞVURU KOŞULLARI

 

YABANCI DİL ŞARTI

NOT ORTALAMASI

TÜRKÇE YETERLİLİK

DEĞERLENDİRME

YÜKSEK LİSANS

YOK

Lisans not ortalaması 4’lük sisteme göre en az 2,25; 100’lük sisteme göre en az 59,16

Uludağ Üniversitesi Türkçe Öğretim Merkezi (ULUTÖMER), Yunus Emre Enstitüsü (YEE) veya Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER) tarafından yapılan Türkçe sınavından başarılı olduklarına dair C1 düzeyinde belge. Lisans ve yüksek lisansını Türkiye’de tamamlamış olan yabancı uyruklu adaylar için Türkçe yeterlik belgesi aranmaz.

Lisans mezuniyet notunun (100 lük sisteme dönüştürülmüş şekilde) %50’si ve ULUYOS/PG 2018 notunun %50’sinin toplamı 65 puanın üstünde olanlar değerlendirmeye alınır.

DOKTORA

YDS veya ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen Uluslararası yabancı dil sınavlarından, kendi ana dili dışında bir lisandan (İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça) en az 55 puan almış olmak.

Yüksek lisans not ortalaması 4’lük sisteme göre en az 2,25; 100’lük sisteme göre en az 59,16

 

Uludağ Üniversitesi Türkçe Öğretim Merkezi (ULUTÖMER), Yunus Emre Enstitüsü (YEE) veya Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER) tarafından yapılan Türkçe sınavından başarılı olduklarına dair C1 düzeyinde belge. Lisans ve yüksek lisansını Türkiye’de tamamlamış olan yabancı uyruklu adaylar için Türkçe yeterlik belgesi aranmaz.

Yüksek Lisans mezuniyet notunun (100 lük sisteme dönüştürülmüş şekilde)  %50’si ve ULUYOS/PG 2018 notunun %50’sinin toplamı 70 puanın üstünde olanlar değerlendirmeye alınır.

Bu web sitesinde yer alan açıklamalar, belirtilen tarih ve koşullarda Uludağ Üniversitesi değişiklik yapma yetkisine sahiptir. Yapılacak değişiklikler adaylara bu web sitesinden duyurularak ilan edilir.
Uludağ Üniversitesi
Yabancı Öğrenci Sistemi
yos@uludag.edu.tr
Copyright © 2018