10.12.2023 - Bursa Uludağ Üniversitesi Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (ULUYÖS)
EN TR

SSS

                                           SIKÇA SORULAN SORULAR

 

 •       ULUYÖS (Bursa Uludağ Üniversitesi Yurtdışından Öğrenci Kabul  Sınavı) Nedir?

    Bursa Uludağ Üniversitesi Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (ULUYÖS), Üniversitemizde okumak üzere yurt dışından başvuracak adayların girmeleri gereken bir sınavdır. ULUYÖS sınavı sonucu ile  adaylar yalnızca ön lisans ve lisans programına başvurabilirler. Bu sınav Bursa Uludağ Üniversitesi  (BUÜ) tarafından yapılmaktadır. Sınav sonuçları diğer bazı üniversiteler tarafından da lisans ve ön lisans programlarına öğrenci kabulü için kullanılabilir.

      Yurt içinden ve yurt dışından sınava başvurular ULUYÖS’ün internet adresinden (http://uludag.edu.tr) yapılacaktır. Başvuru süresi dışında başvurular kabul edilmeyecektir.

      Adaylar ULUYÖS puanı ile hem Bursa Uludağ Üniversitesinin hem de ULUYÖS puanını kabul eden Türkiye’deki diğer üniversitelerin fakültelerince açılan lisans ve ön lisans programlarına başvuru yapabilmektedirler.

 

 • ULUYÖS için başvuru koşulları nelerdir?

A) Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;

1) Yabancı uyruklu olanların,

2) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin, (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde “(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu’nu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.)

3) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenlerin / bu durumdaki çift uyrukluların,

4) a) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden TC uyruklu öğrencilerden ise ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) yurt dışından öğrenci kabul kontenjanlarına başvuru yapabileceğine”

    b) 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların yurt dışından kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) başvuru yapabilmelerine,

5) KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan GCEAL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların,başvuruları kabul edilir.

B) Başvuran adaylardan,

1) T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanların,

2) K.K.T.C. uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını (lise) K.K.T.C liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

3) a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların, (a maddesinin 4 numaralı bendindeki şartları sağlayanlar hariç)

4) Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

5) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C uyruklu olan veya a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C olan çift uyrukluların, başvuruları kabul edilmez.

 

 • ULUYÖS için başvuru işlemleri nasıl yapılmaktadır?

     Sınava başvurmak isteyen adayların yukarıda belirtilen tutardaki başvuru ücretini belirtilen hesap numaralarına yatırdıktan sonra (kredi kartı ile ödeme yapacak olanlar başvuru sistemine giriş yaptıklarında) http://www.uludag.edu.tr web adresinden ULUYÖS linkinden ulaşabilecekleri başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir.

      Adaylar, Sınav Başvuru Formu’nu doldurup kaydet tuşuna bastıktan ve “Başvurunuz kabul edilmiştir.” ibaresini gördükten sonra Sınav Başvuru Formu’nun çıktısını alabileceklerdir. (Sınav sistemine girerken başvuru formuna ihtiyacınız olacaktır. Sınav Başvuru Formu tekrar alınamayacağından bir çıktısını alınız.) Adaylar Sınav Başvuru Bilgi Formuna yazdıkları her bilginin doğruluğundan sorumludurlar. Sınav Başvuru Formunu dikkatle incelemeli ve bilgilerinin doğruluğundan emin olmalıdır.

    

 • ULUYÖS’e başvuracak adaylar Sınav Ücretinin nasıl yatıracaklar?

        Adaylar ULUYÖS Türkiye (yüz yüze) Sınavı için, sınav ücretini (Yönetim Kurulunca belirlenerek ilan edilecek tutarlar) yukarıda belirtilen Halk Bankası Bursa Uludağ Üniversitesi Şubesinin belirtilen hesaplarına “Ad, Soyad, ULUYÖS-2023” açıklamasını belirtilerek (bankanın masraf olarak aldığı miktar hariç) başvuru süresi içerisinde yatırıp makbuzu ULUYÖS başvuru sistemine yükleyerek veya online başvuru sırasında kredi karti ile ödeme yaparak yatırabileceklerdir. Sınav ücreti yatırılmadan sınav başvurusu yapılamaz.
Havale tutarı veya banka ödemesi sınav ücreti tutarının tamamı olarak hesaba aktarıldıktan sonra yatırılmış sayılır. Tam miktar olarak ödeme yapılmadan başvuru kabul edilmez, sınav başvuruları değerlendirmeye alınmaz. Başvurma ve sınav ücreti için özel çek, zarf içinde para, posta çeki vb. kesinlikle gönderilmemelidir. ULUYÖS Yurtdışı sınavları, sınav başvuru ücreti ödemeleri sadece kredi kartı ile online başvuru sırasında yapılacaktır.

        

 • ULUYÖS sınavı için yatırılan ücretlerin iadesi var mı?

         Adayların ULUYÖS için yatırmış oldukları sınav ücretleri daha sonraki yıllara devredilmez. Başvuru yapmayan/yapamayan, başvurusu geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran, sınava girmeyen veya giremeyen, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, herhangi bir bölüm/programa yerleştirilemeyen adayların ücretleri geri ödenmez.

 

 • ULUYÖS sınavı ne tür sorulardan oluşmaktadır?

          ULUYÖS-2023 - Temel Öğrenme Becerileri Testi 80 Soru’dan oluşacaktır.

          Sınav, adayların soyut ve analitik düşünme, harf sayı ve şekil ilişkileri ile akıl yürütme, matematik ve geometri bilgilerini kullanmayı gerektiren sayısal yeteneklerini ölçmeyi amaçlayan sorulardır.Fizik, Kimya, Biyoloji ve Coğrafya alanlarıyla ilgili soru bulunmayacaktır. Sorular “çoktan seçmeli” tipte, soru havuzu içerisinden her bir adaya aynı eşdeğerlikte, farklı sorulardan harmanlanmış cevap şıkları ile dengeli dağıtılmış sorulardan oluşacaktır.  

 

 • ULUYÖS kaç dilde uygulanmaktadır?

     ULUYÖS’te Temel Öğrenme Becerileri Testindeki sorular Türkçe, İngilizce ve gerekli görülen diğer lisanlarda hazırlanacaktır.

 

 • ULUYÖS puanı nasıl hesaplanır?

     Sorular çoktan seçmeli test olarak hazırlanmakta ve bilgisayarla değerlendirilmektedir. Adayların ULUYÖS Temel Öğrenme Becerileri testinde her bir soruya verdikleri cevap değerlendirilirken doğru cevaplara puan verilecek, yanlış cevaplar için puan düşürülmeyecektir.

 

 • ULUYÖS sonuçları nereden öğrenilebilir?

      Sınav sonuçları sadece Bursa Uludağ Üniversitesinin web sayfasından 16 Haziran 2023 tarihinden ilan edilecektir. Adaylar sınav sonuçlarına ilişkin belgelerini http://yos.uludag.edu.tr sayfasından T.C./Y.U numaraları ile giriş yaparak öğrenebileceklerdir Sınava giren ve sınavı geçerli sayılan her aday adına Sınav Sonuç Belgesi düzenlenir.

 

 • ULUYÖS sonuç belgesinin geçerlilik süresi nedir?

       ULUYÖS 2023 sonuçları, başvurular için 1 yıl geçerlidir.

 

 • ULUYÖS sonucuna göre yerleştirilmeler nasıl yapılmaktadır?

Adayların başvurularının değerlendirilmesi ULUYÖS puanı dikkate alınarak yapılır.

 

 • Ülke kontenjanı nedir, ne şekilde uygulanıyor?

Ülke kontenjanı %20’dir. Bir programa 5 kişi alınacak ise bir ülkeden ancak 1 kişi girebilir. 10 kişi alınacak ise aynı ülkeden 2 kişi girebilir.

 

 • Ülke kontenjanında sisteme girdiği uyruk mu geçerli oluyor?

Sisteme girdiği uyruk geçerlidir. Kayıt sırasında bunu belgeleyemez ise kayıt yapılmaz.

 

 • Bursa Uludağ Üniversitesi’nin eğitim dili nedir?

  Bursa Uludağ Üniversitesi’nin eğitim dili Türkçedir. Ancak Üniversitemizde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde bulunan İngilizce Uluslararası ilişkiler ve İngilizce İşletme bölümleri İngilizce dilinde eğitim vermektedir.

 

 • Adayların Türkçe yeterlilik düzeyi nasıl belirleniyor?

a) Üniversiteye kabul edilen adayların öğrenimlerine başlayabilmeleri için Uludağ Üniversite tarafından düzenlenen “Türkçe Yetkinlik Sınavı” ile Türkiye'de bulunan Üniversitelerin Dil Öğrenme Merkezleri veya Senato tarafından kabul edilen sınavlardan başarılı olmaları gerekir.

b) Bursa Uludağ Üniversitesi tarafından düzenlenen “Türkçe Yetkinlik Sınavı”ndan Üniversitelerin Dil Öğrenme Merkezleri veya Üniversite Senatosu tarafından kabul edilen Sınavlardan en az B2 düzeyi puan alan adaylar öğrenimlerine başlar. Bu sınavlar dışındaki Türkçe yeterlik belgelerinin eşdeğerliği konusunda Senato yetkilidir.

c) A1, A2, B1 düzeyi puanı olan adayların kayıtları yapılarak Türkçe eğitimi almak üzere Yönetim Kurulu Kararı ile 1 yıl izinli sayılırlar. Türkçe seviyesi yetersiz görülen ve kendi imkanları ile eğitim gören öğrencilere Türkçelerini bu sure zarfında yeterli hale getirememeleri durumunda 1 yıl daha ek süre verilir. Bir yıl içinde yeterli düzeyde Türkçe öğrendiklerini bu maddenin (a) ve (b) bentleri uyarınca belgelendirdikleri takdirde öğrenimlerine başlarlar. Aksi takdirde kayıtları silinir.

d) Kesin kayıt sırasında Türkçe Dil Düzeyi ile ilgili herhangi bir belge getirmeyenlerin Türkçe düzeyleri A1 Düzeyi kabul edilir ve işlemleri buna göre yapılır.

e) Türkçe düzeylerini ilerletmekle yükümlü veya Türkçe düzeyleri yetersiz olan adaylar istemeleri halinde Bursa Uludağ Üniversitesinin açmış olduğu Türkçe Dil Kurslarına devam edebilirler.

f) Lise eğitiminin tamamını yurtdışındaki T.C. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir Türk lisesinde veya Türkiye’deki bir lisede tamamlayarak mezun olan öğrencilerden Türkçe Yeterlik Belgesi istenmez.

 

 • Bursa Uludağ Üniversitesinde Türkçe hazırlık dersleri veriliyor mu?

     Bursa Uludağ Üniversitesi bünyesinde yabancı uyruklu öğrencilerimize Bursa Uludağ Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ULUTÖMER) tarafından Türkçe hazırlık dersleri verilmektedir.

 

Türkçe Dersleri Hakkında Genel Bilgiler

     Bursa Uludağ Üniversitesi'nin uluslararası öğrencilere Türkçe öğretimi kursu, Avrupa Ortak Dil Kriterleri (AODK) çerçevesinde dil seviyeleri dikkate alınarak A1-A2  (Temel Seviye), B1-B2  (Orta Düzey) ve C1 (İleri Düzey) olmak üzere 5 kur halinde yapılandırılmıştır.

Beş kuru başarıyla bitiren bir öğrenci, okuma, konuşma, dinleme ve  yazma becerisi elde etmiş olmaktadır.

Dersler, görsel, işitsel ve yazılı malzemeler eşliğinde daha etkin işlenerek öğrencinin Türkçeyi kolayca öğrenmesi,  ödev ve projelerle geliştirmesi sağlanmaktadır.

Kurslara başlamadan önce “seviye belirleme sınavı” yapılmaktadır. Sınav sonucu dört ay geçerlidir.

Kur belirleme sınavı sonucuna rağmen, öğretim elemanı, gerekli gördüğünde öğrencinin kurunu müdürün onayıyla değiştirebilir.

Derslere % 80 oranında devam zorunluluğu vardır. Devamı eksik olan kursiyer dönem sonu sınavına alınmaz ve o kurdan başarısız olmuş sayılır.

             Kur Becerileri

 A-1 Kuru: Öğrenci, günlük hayatta, basit cümlelerle iletişim kurabilir, kendini veya başkasını tanıtabilir.

 A-2 Kuru: Öğrenci, kendisine yakın çevre ve konularla ilgili basit cümleler ve terimler kullanarak iletişim gerçekleştirebilir.

 B-1 Kuru: Belli düzeydeki Türkçe metinleri okuyup anlayabilir. Basit ve birbiriyle bağlantılı cümleler kurabilir, yaşadığı olayları anlatabilir.

 B-2 Kuru: Zor metinlerin ana fikrini anlayabilir, alanıyla ilgili terimleri bilir ve bu terimleri kullanarak bir konuda düşüncelerini ifade edebilir. Güncel bir soruyu olumlu ve olumsuz şekilde cevaplayabilir.

 C-1 Kuru: Uzun ve karmaşık metinleri anlayabilir ve özetleyebilir. Zorlanmadan akıcı ve hızlı bir şekilde kendini ifade edebilir. Dili toplumsal ve mesleki hayatında etkili bir şekilde kullanabilir. Karmaşık konuları açık, planlı ve ayrıntılı bir şekilde anlatabilir.  

 

 • ULUTÖMER tarafından verilen Türkçe derslerinin ücretleri nedir?

    Bir kur ücreti 3000 TL (yaklaşık 160 Amerikan Doları) olup talepte yeterli sayıya ulaşıldığında her kurs döneminde her kurdan sınıf açılmaktadır. Öğrencilerin B2 düzeyine ulaşabilmeleri için 4 kur ders almaları gerekmektedir.

 

 • Yabancı Dil Hazırlık – Türkçe Hazırlık Süresi ne kadardır?

  Kısmen yabancı dilde eğitim veya yabancı dilde eğitim veren önlisans ve lisans programına kayıt yaptıran ve yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesine rağmen hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Türkçe Hazırlık süresi de bu süreye dahildir. (Türkçe veya Yabancı Dil Hazırlık süresi 2 yılı geçemez.)

 

 • Bursa Uludağ Üniversitesi Yurtdışı Öğrenci Kontenjanlarına öğrenci yerleştirmelerinde başka üniversitelerin puanları kullanılabiliyor mu?

     Evet diğer devlet üniversiteleri tarafından düzenlenen YÖS sınavı sonucu aldıkları puanlar kullanılabilmektedir. Diğer Devlet Üniversiteleri tarafından düzenlenen Yurtdışından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı (YÖS) Sınav sonuçlarına 0,8 kat sayısı uygulanacaktır.

 

 • ULUYÖS sonucunu hangi üniversiteler kabul etmektedir?

      ULUYÖS sonucu Türkiye’de bulunan pek çok üniversite tarafından kabul edilmektedir. Tam liste web sayfamızdan ilan edilecektir. (Liste için TIKLAYINIZ.)

 

 • Özel Yetenek sınavları ile başvuru alınacak kontenjanlar için nasıl başvuru yapmalıyım?

     Resim, müzik, beden eğitimi gibi özel yetenek ve beceri isteyen yükseköğretim programlarına Özel Yetenek Sınav Sistemiyle öğrenci alınır. Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan programlara başvuran adayların ULUYÖS'e girmeleri veya Üniversitemiz Senatosu tarafından kabul edilen uluslararası geçerli bir sınav puanına sahip olmaları zorunludur. Özel Yetenek Sınav tarihleri ve koşulları İlgili birimler tarafından web sayfalarından ilan edilecektir.

 

     Ayrıntılı bilgiler için lütfen KILAVUZ'u dikkatlice inceleyiniz. 

 

     NOT:  Kılavuzda yer alan bilgi, açıklama ve kurallar, Kılavuzun yayın tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek Bursa Uludağ Üniversitesi Senatosu ve/veya Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kararları ve diğer resmi kurumlarca alınacak kararlarları gerekli kıldığı takdirde değiştirilebilir. Bu durumda izlenecek yol, YDOKK tarafından belirlenir. Yönerge ve Kılavuzda belirtilmeyen durumlarda, YDOKK, ULUYÖS Koordinatörü tarafından verilen kararlara göre işlem yapılır.

     Bu bilgilendirmede yer alan açıklamalar, belirtilen tarih ve koşullarda Uludağ Üniversitesi değişiklik yapma yetkisine sahiptir. Yapılacak değişiklikler bir hafta öncesinden adaylara Üniversitenin web sayfasından duyurularak ilan edilir.

Bu web sitesinde yer alan açıklamalar, belirtilen tarih ve koşullarda Bursa Uludağ Üniversitesi değişiklik yapma yetkisine sahiptir. Yapılacak değişiklikler adaylara bu web sitesinden duyurularak ilan edilir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.
Bursa Uludağ Üniversitesi
Yabancı Öğrenci Sistemi
yos@uludag.edu.tr
Copyright © 2018