Bursa Uludağ Üniversitesi Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Seçme Sistemi (ULUYÖS)

SSS

                                           SIKÇA SORULAN SORULAR

  • ULUYÖS nedir?

Yurt Dışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Seçme Sistemi (ULUYÖS); önlisans ve lisans yurt dışı kontenjanlarına başvuracak uluslararası öğrenci adaylarına; başvurulara ilişkin bilgilendirmelerin yapıldığı web sayfasıdır. 

  • Başvurular nasıl değerlendirilmektedir?

Adayların yerleştirmelere ilişkin başvuruları, Üniversite Senatosu’nca kabul edilen diğer sınav tür puanları ile yapılır. Bursa Uludağ Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilen sınav tür ve puanların listesine ulaşmak için TIKLAYINIZ.

  • Ülke kontenjanı nedir, ne şekilde uygulanıyor?

Ülke kontenjanı %20’dir. Bir programa 5 kişi alınacak ise bir ülkeden ancak 1 kişi girebilir. 10 kişi alınacak ise aynı ülkeden 2 kişi girebilir.

 

  • Ülke kontenjanında sisteme girdiği uyruk mu geçerli oluyor?

Sisteme girdiği uyruk geçerlidir. Kayıt sırasında bunu belgeleyemez ise kayıt yapılmaz.

 

  • Bursa Uludağ Üniversitesi’nin eğitim dili nedir?

  Bursa Uludağ Üniversitesi’nin eğitim dili Türkçedir. Ancak Üniversitemizde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde bulunan İngilizce Uluslararası ilişkiler ve İngilizce İşletme bölümleri İngilizce dilinde eğitim vermektedir.

 

  • Adayların Türkçe yeterlik düzeyi nasıl belirleniyor?

a) Üniversiteye kabul edilen adayların öğrenimlerine başlayabilmeleri için Bursa Uludağ Üniversitesi tarafından düzenlenen “Türkçe Yetkinlik Sınavı” ile Türkiye'de bulunan Üniversitelerin Dil Öğrenme Merkezleri veya Senato tarafından kabul edilen sınavlardan başarılı olmaları gerekir.

b) Bursa Uludağ Üniversitesi tarafından düzenlenen “Türkçe Yetkinlik Sınavı”ndan Üniversitelerin Dil Öğrenme Merkezleri veya Üniversite Senatosu tarafından kabul edilen Sınavlardan en az B2 düzeyi puan alan adaylar öğrenimlerine başlar. Bu sınavlar dışındaki Türkçe yeterlik belgelerinin eş değerliği konusunda Senato yetkilidir.

c) A1, A2, B1 düzeyi puanı olan adayların kayıtları yapılarak Türkçe eğitimi almak üzere Yönetim Kurulu Kararı ile 1 yıl izinli sayılırlar. Türkçe seviyesi yetersiz görülen ve kendi imkanları ile eğitim gören öğrencilere Türkçelerini bu süre zarfında yeterli hale getirememeleri durumunda 1 yıl daha ek süre verilir. Bir yıl içinde yeterli düzeyde Türkçe öğrendiklerini bu maddenin (a) ve (b) bentleri uyarınca belgelendirdikleri takdirde öğrenimlerine başlarlar. Aksi takdirde kayıtları silinir.

d) Kesin kayıt sırasında Türkçe Dil Düzeyi ile ilgili herhangi bir belge getirmeyenlerin Türkçe düzeyleri A1 Düzeyi kabul edilir ve işlemleri buna göre yapılır.

e) Türkçe düzeylerini ilerletmekle yükümlü veya Türkçe düzeyleri yetersiz olan adaylar istemeleri halinde Bursa Uludağ Üniversitesinin açmış olduğu Türkçe Dil Kurslarına devam edebilirler.

f) Lise eğitiminin tamamını yurtdışındaki T.C. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir Türk lisesinde veya Türkiye’deki bir lisede tamamlayarak mezun olan öğrencilerden Türkçe Yeterlik Belgesi istenmez.

 

  • Bursa Uludağ Üniversitesinde Türkçe hazırlık dersleri veriliyor mu?

     Bursa Uludağ Üniversitesi bünyesinde yabancı uyruklu öğrencilerimize Bursa Uludağ Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ULUTÖMER) tarafından Türkçe hazırlık dersleri verilmektedir.

 

Türkçe Dersleri Hakkında Genel Bilgiler

     Bursa Uludağ Üniversitesi'nin uluslararası öğrencilere Türkçe öğretimi kursu, Avrupa Ortak Dil Kriterleri (AODK) çerçevesinde dil seviyeleri dikkate alınarak A1-A2  (Temel Seviye), B1-B2  (Orta Seviye) ve C1 (İleri Seviye) olmak üzere 5 kur halinde yapılandırılmıştır.

Beş kuru başarıyla bitiren bir öğrenci, okuma, konuşma, dinleme ve  yazma becerisi elde etmiş olmaktadır.

Dersler, görsel, işitsel ve yazılı malzemeler eşliğinde daha etkin işlenerek öğrencinin Türkçeyi kolayca öğrenmesi,  ödev ve projelerle geliştirmesi sağlanmaktadır.

Kurslara başlamadan önce “seviye belirleme sınavı” yapılmaktadır. Sınav sonucu dört ay geçerlidir.

Kur belirleme sınavı sonucuna rağmen, öğretim elemanı, gerekli gördüğünde öğrencinin kurunu müdürün onayıyla değiştirebilir.

Derslere % 80 oranında devam zorunluluğu vardır. Devamsız olan kursiyer dönem sonu sınavına alınmaz ve o kurdan başarısız olmuş sayılır.

             Kur Becerileri

 A-1 Kuru: Öğrenci, günlük hayatta, basit cümlelerle iletişim kurabilir, kendini veya başkasını tanıtabilir.

 A-2 Kuru: Öğrenci, kendisine yakın çevre ve konularla ilgili basit cümleler ve terimler kullanarak iletişim gerçekleştirebilir.

 B-1 Kuru: Belli düzeydeki Türkçe metinleri okuyup anlayabilir. Basit ve birbiriyle bağlantılı cümleler kurabilir, yaşadığı olayları anlatabilir.

 B-2 Kuru: Zor metinlerin ana fikrini anlayabilir, alanıyla ilgili terimleri bilir ve bu terimleri kullanarak bir konuda düşüncelerini ifade edebilir. Güncel bir soruyu olumlu ve olumsuz şekilde cevaplayabilir.

 C-1 Kuru: Uzun ve karmaşık metinleri anlayabilir ve özetleyebilir. Zorlanmadan akıcı ve hızlı bir şekilde kendini ifade edebilir. Dili toplumsal ve mesleki hayatında etkili bir şekilde kullanabilir. Karmaşık konuları açık, planlı ve ayrıntılı bir şekilde anlatabilir.  

 

  • ULUTÖMER tarafından verilen Türkçe derslerinin ücretleri nedir?

    Bir kur ücreti 5.000 TL (yaklaşık 160 Amerikan Doları) olup talepte yeterli sayıya ulaşıldığında her kurs döneminde her kurdan sınıf açılmaktadır. Öğrencilerin B2 düzeyine ulaşabilmeleri için 4 kur ders almaları gerekmektedir.

 

  • Yabancı Dil Hazırlık – Türkçe Hazırlık Süresi ne kadardır?

Kısmen yabancı dilde eğitim veya yabancı dilde eğitim veren önlisans ve lisans programına kayıt yaptıran ve yabancı dil hazırlık sınıfına devam  etmesine rağmen hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Türkçe Hazırlık süresi de bu süreye dahildir. (Türkçe veya Yabancı Dil Hazırlık süresi 2 yılı geçemez.)

 

  • Özel Yetenek sınavları ile başvuru alınacak kontenjanlar için nasıl başvuru yapmalıyım?

     Resim, müzik, beden eğitimi gibi özel yetenek ve beceri isteyen yükseköğretim programlarına Özel Yetenek Sınav Sistemiyle öğrenci alınır. Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan programlara başvuran adayların Üniversitemiz Senatosu tarafından kabul edilen uluslararası geçerli bir sınav puanına sahip olmaları zorunludur. Özel Yetenek Sınav tarihleri ve koşulları İlgili birimler tarafından web sayfalarından ilan edilecektir.

 

     Ayrıntılı bilgiler için lütfen KILAVUZ'u dikkatlice inceleyiniz. 

     NOT:  Kılavuzda yer alan bilgi, açıklama ve kurallar, Kılavuzun yayın tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek Bursa Uludağ Üniversitesi Senatosu ve/veya Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kararları ve diğer resmi kurumlarca alınacak kararlar gerekli kıldığı takdirde değiştirilebilir. Bu durumda izlenecek yol, YDOKK tarafından belirlenir. Yönerge ve Kılavuzda belirtilmeyen durumlarda, YDOKK, ULUYÖS Koordinatörü tarafından verilen kararlara göre işlem yapılır.

     Bu bilgilendirmede yer alan açıklamalar, belirtilen tarih ve koşullarda Uludağ Üniversitesi değişiklik yapma yetkisine sahiptir. Yapılacak değişiklikler bir hafta öncesinden adaylara Üniversitenin web sayfasından duyurularak ilan edilir.

Bu web sitesinde yer alan açıklamalar, belirtilen tarih ve koşullarda Bursa Uludağ Üniversitesi değişiklik yapma yetkisine sahiptir. Yapılacak değişiklikler adaylara bu web sitesinden duyurularak ilan edilir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.
Bursa Uludağ Üniversitesi
Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Seçme Sistemi
yos@uludag.edu.tr
Copyright © 2024