Bursa Uludağ Üniversitesi Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Seçme Sistemi (ULUYÖS)

ULUYÖS-2023 SINAV GİRİŞ BELGESİ

  • Sınava girerken adayların, Sınava Giriş Belgesi ve Başvuruda kullandıkları Kimlikleri ile "Pasaport"larını yanlarında bulundurmaları ZORUNLUDUR.
  • Sınava Giriş Belgesi olmayan adaylar sınava ALINMAYACAKLARDIR.
  • Adayların, sınava gelirken yanlarında, yumuşak uçlu kurşun kalem(ler), silgi ve kalem açacağı da bulundurmaları gerekir.
  • Adayların cep telefonu ile sınava gelmeleri kesinlikle yasaktır. Aksi bir durumu tespit edilenlerin veya sınav esnasında cep telefonu çalan adayın sınavı iptal edilir.                         

                                          SINAV  KURALLARI

1- Bu sınavda verilen cevaplama süresi 120 dakikadır (2 saat).

2- Her ne sebeple olursa olsun sınav salonunu terk eden aday tekrar sınava alınmayacaktır.

3- Sınav evrakını teslim etmiş bile olsa, sınavın ilk 30 ve son 15 dakikası içinde hiçbir adayın salondan dışarı çıkmasına izin verilmeyecektir.

4- ULUYÖS kılavuzunda belirtilen her türlü elektronik cihaz, cep telefonu, silah, hesap makinesi, sözlük, vb. yasak olan nesnelerle sınava girmek yasaktır. Bu yasağa uymayanların sınavı geçersiz sayılacaktır.

5- Sınav sırasında görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundasınız, gerektiğinde görevliler oturduğunuz yerleri  değiştirebilir.

6- Başkasının yerine sınava girmek ya da kopya girişiminde bulunmak sınavınızın iptaline sebep olacaktır. Görevliler kopya çekmeye veya vermeye çalışanları uyarmadan sınavlarını iptal etme yetkisine sahiptir. Toplu kopya çekiminin tespit edildiği durumlarda kopya eylemine katılan tüm adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.

7- Sınav süresince görevlilerle konuşmak ve onlara soru sormak yasaktır. Adayların birbirinden kalem, silgi vb. istemeleri kesinlikle yasaktır.

8- Sınav sorularında hata ve yanlışlık olduğunu düşünüyorsanız salon görevlilerine bildiriniz, tutanağa işlemesini isteyiniz. Hatalı olduğu düşünülen soru Sınav Soru Komisyonunca incelenecek olup öğrencinin lehine olacak şekilde değerlendirilecektir.

9- Sınav görevlisinin talimatından sonra, soru kitapçıklarının sayfaların eksik olup olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup bulunmadığını kontrol ediniz. Soru kitapçığınızın sayfası eksik veya basımı hatalı ise sınav görevlisine bildiriniz.

10- Cevaplamaya geçmeden önce soru kitapçığının üzerinde ayrılan yere adınızı, soyadınızı ve aday numaranızı yazınız.

11- Cevap kağıdınıza, aday numaranızı ve kitapçık türünüzü yazarak kodlayınız. Ayrıca, adınızı soyadınızı, doğum tarihi ve yerinizi, cinsiyetinizi, uyruğunuzu ve kimlik/pasaport numaranızı yazarak imzalayınız.

12- Cevap kağıtlarında sadece kurşun kalem ile işaretleme yapılacaktır.Tükenmez kalem ve dolma kalem kesinlikle kullanılmayacaktır.

13- Her soruda beş farklı cevap seçeneği bulunmaktadır ve  bunlardan yalnızca biri sorunun doğru cevabıdır. Adayların her bir soru için tek bir cevap seçeneğini işaretlemeleri gerekmektedir.  Cevap kağıdında bir soru için birden fazla seçenek işaretlenmişse veya bir seçenek için ayrılan yer doğru işaretlenmemişse o soru için verilen cevap yanlış sayılacaktır.

14- Sınav süresi bittiğinde cevapların Cevap Kağıdına işaretlenmiş olması gerekir. Sadece Soru Kitapçığına işaretlenen cevaplar geçersizdir.

15- Doğru cevaplara puan verilecek, yanlış cevaplar doğru cevaplardan düşülmeyecektir.

16- Soru kitapçığındaki boş yerleri çözüm için kullanabilirsiniz. Soruları ve bu sorulara verdiğiniz cevapları ayrı bir kağıda yazıp bu kağıdı dışarı çıkarmanız kesinlikle yasaktır.

17- Sınav salonundan ayrılmadan önce, soru kitapçığınızı ve cevap kağıdınızı salon görevlilerine eksiksiz  teslim ediniz. Sınav evrakını sıra üzerinde kesinlikle bırakmayınız.  

Başvuru şartlarını taşımayan adaylar sınava girseler bile aldıkları puanlar kendilerine bir hak sağlamayacaktır.  Bir adayın ULUYÖS’e başvurması, "Uludağ Üniversitesi Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Sınavı (ULUYÖS), Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu"  vUludağ Üniversitesi Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Yönergesi’nde yer alan bütün hususları kabul ettiği anlamına gelmektedir.

Kılavuz'u dikkatlice okuyunuz. Başarılar dileriz.                                      

SINAV GİRİŞ BELGESİ’ni almak için  (Başvuruda kullandığınız Pasaport/Kimlik numaranızı girerek Sınav Giriş Belgesi butonuna basınız.)

Bu web sitesinde yer alan açıklamalar, belirtilen tarih ve koşullarda Bursa Uludağ Üniversitesi değişiklik yapma yetkisine sahiptir. Yapılacak değişiklikler adaylara bu web sitesinden duyurularak ilan edilir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.
Bursa Uludağ Üniversitesi
Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Seçme Sistemi
yos@uludag.edu.tr
Copyright © 2024