13.8.2022 - Bursa Uludağ Üniversitesi Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (ULUYÖS)
EN TR

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Eğitim Planlaması

02.09.2021 tarihinde toplanan Üniversitemiz Senatosu 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılına ait eğitim planlamasına ilişkin öğrencilere yönelik aşağıdaki kararları almıştır.

Alınan kararlar sadece 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz dönemiyle sınırlıdır.

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz  Yarıyılında Üniversitemiz birimlerinde eğitimin kişisel koruyucu ekipmanların kullanımı sağlanarak ve gerekli tedbirler alınarak aşağıda belirtildiği şekilde gerçekleştirilecektir.

 1. Zorunlu dersler yüz yüze yapılacaktır.
 2. Eğitim Fakültesi Türk Dili dersleri hariç olmak üzere, 2547 sayılı Kanun'un 5/ı  maddesi kapsamında Üniversitemiz birimlerinde okutulan ortak zorunlu dersler online yapılacaktır (Yabancı Dil, Türk Dili ile Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi).
 3. Seçmeli dersler; birimler tarafından yüz yüze, online veya  %40’ının online, geriye kalan kısmı ise yüz yüze olarak planlanacak ve yine birimler tarafından öğrencilere web sayfası üzerinden ilan edilecektir.
 4. Uygulamalı  alanlardaki eğitimler ile derslere bağlı uygulamalar  yüz yüze yapılacaktır.
 5. Yüz yüze olan dersler blok halinde yapılmayacak, ders saatleri arasında 10 dakika ara verilerek, sınıfların havalandırılmasına özen gösterilecektir.
 6. Yüz yüze yapılacak ders materyalleri düzenli bir şekilde öğretim üyeleri tarafından UKEY’e yüklenecektir.
 7. Stajlar ve İşyeri Eğitimleri yüz yüze yapılacaktır.
 8. Ara sınav, ara sınav mazeret, quiz, ödev vb. sınavlar tercihen yüz yüze veya UKEY üzerinden online olacak şekilde klasik veya test olarak birimler tarafından planlanarak yapılacak ve öğrencilere birim web sayfaları üzerinden duyurulacaktır.
 9. Yüz yüze ve online yapılan derslere ait sınavlar (yarıyıl/yılsonu sınavları, bütünleme sınavları, mazeret sınavları, uygulama sınavları, 31.madde ek sınavları, azami süre sonu ek sınavları) klasik veya test olarak yüz yüze yapılacaktır.
 10. Eğitim Fakültesi Türk Dili dersleri hariç olmak üzere 2547 sayılı kanunun 5/ı maddesi kapsamında okutulan ortak zorunlu derslere ait tüm sınavlar UKEY üzerinden online yapılacaktır (Yabancı Dil, Türk Dili ile Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi).
 11.  Lisansüstü dersler, Lisansüstü Tez Savunma ve Yeterlik sınavları ile Tez İzleme Komite toplantıları yüz yüze yapılacaktır.
 12. Öğrenci kulüpleri  ve toplulukları her türlü toplantı, seminer vb. çalışmalarını yüz yüze veya online yapabileceklerdir.
 13. 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılında Üniversitemize yeni kayıt hakkı kazanan öğrenciler dahil olmak üzere tüm öğrenciler HES kodu alacaklardır.
 14. Öğrenciler  HES kodu girişlerini otomasyon sistemine yapacaklardır.

                                                                                           Yeni eğitim-öğretim yılında tüm öğrencilerimize başarılar dileriz.

Bu web sitesinde yer alan açıklamalar, belirtilen tarih ve koşullarda Bursa Uludağ Üniversitesi değişiklik yapma yetkisine sahiptir. Yapılacak değişiklikler adaylara bu web sitesinden duyurularak ilan edilir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.
Bursa Uludağ Üniversitesi
Yabancı Öğrenci Sistemi
yos@uludag.edu.tr
Copyright © 2018