13.8.2022 - Bursa Uludağ Üniversitesi Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (ULUYÖS)
EN TR

TERCİH BAŞVURU DUYURUSU

26 Haziran - 06 Temmuz 2021 (Türkiye saati ile 24:00’a kadar) tarihleri arasında http://yos.uludag.edu.tr   web adresinden tercih işlemleri çevrimiçi (online) olarak alınacaktır.

BAŞVURU SIRASINDA SİSTEME YÜKLENİLMESİ GEREKEN BELGELER:

1- Vesikalık fotoğraf

2- Pasaport/Kimlik  (İkamet Kartı olanlar ikamet kartlarını, Mavi Kartı olanlar Mavi Kartlarını yükleyecektir.)

 - Uyruğundan biri T.C. olan çift uyruklular ile Mavi Kart Sahibi adayların anne, baba kaydını gösterecek şekilde https://www.turkiye.gov.tr/ e-devlet kapısı üzerinden alacakları “Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği”ni yüklemeleri gerekmektedir. Mavi Kart sahibi adayların Mavi Kart veya Vatandaşlıktan Çıkış İzin Belgelerini de sisteme yüklemeleri gerekmektedir. 

3- Lise Diploması  [Mezun durumdaki adaylar için mezun olabileceğine ilişkin öğrenci belgesi (geçici mezuniyet belgesi) ve Transkript.]    

4- Lise Diplomasının Tercümesi (Türkçe veya İngilizce) (Türk liselerinden mezun olan adaylar hariç)

5- Lise dönemine ait transkript belgeleri (Not Döküm Belgesi)

6- Transkript Tercümesi (Türkçe veya İngilizce) (Türk liselerinden mezun olan adaylar hariç) 

7-Tercih başvurusunda kullandığı Sınav Sonuç Belgesi ve farklı bir dildeyse Türkçe veya İngilizce tercümesi

8- "Türkçe Dil Yeterlilik Belgesi" (Belgesi olanlar yükleyecektir.) (Lise eğitiminin tamamını yurtdışındaki T.C. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir Türk lisesinde veya Türkiye’deki bir lisede tamamlayarak mezun olan öğrencilerden Türkçe Yeterlik Belgesi istenmez.) Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ.

DİKKAT: 

          * Bilgilerin sisteme hatasız girilmesi, belgelerin okunaklı ve tam olarak yüklenmesi gerekmekte olup bilgilerde ve tercihlerde değişiklik yapılamayacaktır. (Her aday yalnız bir kere başvuru yapabilecektir. Birden fazla başvuru yapıldığının tespit edilmesi halinde her iki başvuruda değerlendirmeye alınmayacaktır.)

         * Eksik veya yanlış beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. 

         * Kayıt sırasında belgelerin orjinalleri ve onaylı suretleri istenecektir. 

         * Başvurularda adayların başvuru koşullarını sağlayıp sağlayamadıklarına ilişkin kendi beyanları dikkate alınacaktır. Başvuru şartlarını sağlamayan, yanlış beyanda bulunarak başvuru ve tercih yapan adaylar yerleştirilmiş olsalar dahi bu durum kendilerine bir hak sağlamayacaktır.

          * Resim, müzik, beden eğitimi gibi özel yetenek ve beceri isteyen yükseköğretim programlarına Özel Yetenek Sınav Sistemiyle öğrenci alınır. Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan programlara başvuran yabancı uyruklu öğrencilerin ULUYÖS'e girmeleri veya Üniversitemiz Senatosu tarafından kabul edilen sınav türlerinden geçerli bir sınav puanına sahip olmaları zorunludur. 

          * Özel Yetenek sınav ve başvuru tarihleri ilgili birimler tarafından duyurulacak olup kontenjanlara tercih yapacak adayların ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir. Özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul edilen bölüm programlara yerleştirme işlemleri ilgili birim tarafından kurulan komisyonlar tarafından yürütülür. Sonuçlar ilgili birimler tarafından ilan edilir. Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan bölüm veya programlara başvuran adayların kabul koşullarını sağlamaları yanında, Fakülte/Konservatuvar tarafından yapılacak özel yetenek  sınavında da başarılı olmaları gereklidir.

         * Şahsen veya e-posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

         * Kayıt hakkı kazanan adaylara kabul mektubu düzenlenecektir. Adaylar bu belgeyle ülkelerindeki Türkiye dış temsilciliklerinden vize başvurusu için, Türkiye’de bulunanlar ise Bursa İl Göç İdaresi Müdürlüğünden ikamet izin belgesi almak için kullanabilirler. 

         * Kayıt işlemleri sonunda boş kalan kontenjanlara Ek Yerleştirme, mevcut başvurular içinden hiçbir Fakülte/Meslek Yüksekokula yerleşmemiş adaylar arasından yapılacak olup sonuçlar 23 Ağustos 2021 tarihinde ilan edilecektir.

        * Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayın tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek Yükseköğretim Kurulu kararları gerekli kıldığı takdirde değiştirilebilir.

        * Bursa Uludağ Üniversitesi ilan edilen kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir. Başvuru için gerekli şartları sağlamış olmak kabul edilmeyi gerektirmez. Kayıt hakkı, ilgili Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulunun onay vermesiyle kesinleşir. Onay verilmemesi halinde kayıt hakkı doğmaz. 

         * Kaydı yapıldıktan sonra, başvuru koşullarına uymadığı, yanıltıcı bilgi ve belgelerle başvuru yaptığı, bilgi ve belgelerinde hata bulunduğu tespit edilen öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir. Bu durumdaki adaylar ile kayıt yaptırmak için para yatıran, kayıt yaptırmayan veya kayıt yaptırıp kendi isteği ile kaydını sildiren öğrencilerin katkı payı ve öğrenim ücretleri geri ödenmez.

         * Belirtilen tarih ve koşullarda Bursa Uludağ Üniversitesi değişiklik yapma yetkisine sahiptir. Yapılacak değişiklikler bir hafta öncesinden adaylara Üniversitenin web sayfasından duyurularak ilan edilir.

         * Bilgilendirmeler, tercih ve kayıt işlemlerine ilişkin tüm duyurular ve bilgilendirmeler Üniversitemiz resmi iletişim kanalı olan ULUYÖS web sayfası üzerinden yapılacak olup bunun dışında yapılan bilgilendirme ve paylaşımlara itibar edilmemesi gerekmektedir.

         * Yüklenecek tüm belgelerin JPEG formatında (.jpg) ve 2 MB dan küçük boyutta olması gerekmektedir.

         * Tercih Başvurusu yapmadan önce Kılavuzu dikkatlice okuyunuz. 

         * Tercih Başvurusu İçin TIKLAYINIZ. 

Bu web sitesinde yer alan açıklamalar, belirtilen tarih ve koşullarda Bursa Uludağ Üniversitesi değişiklik yapma yetkisine sahiptir. Yapılacak değişiklikler adaylara bu web sitesinden duyurularak ilan edilir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.
Bursa Uludağ Üniversitesi
Yabancı Öğrenci Sistemi
yos@uludag.edu.tr
Copyright © 2018