1/18/2021 - Bursa Uludağ Üniversitesi Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı

Tercih Başvuruları!

04 Ağustos – 14 Ağustos 2020 (Türkiye saati ile 24:00’a kadar) tarihleri arasında http://yos.uludag.edu.tr web adresinden tercih işlemleri çevrimiçi (online) olarak alınacaktır.

BAŞVURU SIRASINDA SİSTEME YÜKLENİLMESİ GEREKEN BELGELER:

1- Vesikalık fotoğraf

2- Pasaport /Kimlik  (İkamet Kartı olanlar ikamet kartlarını, Mavi Kartı olanlar Mavi Kartlarını yükleyecektir.)

    - Uyruğundan biri T.C. olan çift uyruklular ile Mavi Kart Sahibi adayların anne, baba kaydını gösterecek şekilde https://www.turkiye.gov.tr/ e-devlet kapısı üzerinden alacakları“Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği”ni yüklemeleri gerekmektedir. Mavi Kart sahibi adayların Mavi Kart veya Vatandaşlıktan Çıkış İzin Belgelerini de sisteme yüklemeleri gerekmektedir. 

3- Lise Diploması  (Mezun durumdaki adaylar için mezun olabileceğine ilişkin öğrenci belgesi ve Transkript.)    

4- Lise Diplomasının Tercümesi (Türkçe veya İngilizce) (Türk liselerinden mezun olan adaylar hariç)

5 -Lise dönemine ait transkript belgeleri (Not Döküm Belgesi)

6-Transkript Tercümesi (Türkçe veya İngilizce) (Türk liselerinden mezun olan adaylar hariç) 

7-Tercih başvurusunda kullandığı Sınav Sonuç Belgesi ve farklı bir dildeyse Türkçe veya İngilizce tercümesi

8- "Türkçe Dil Yeterlilik Belgesi" (Belgesi olanlar yükleyecektir.) (Lise eğitiminin tamamını yurtdışındaki T.C. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir Türk lisesinde veya Türkiye’deki bir lisede tamamlayarak mezun olan öğrencilerden Türkçe Yeterlik Belgesi istenmez.) Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ.

DİKKAT: Yüklenecek tüm belgelerin JPEG formatında (.jpg) ve 2 MB dan küçük boyutta olması gerekmektedir.)
         *  Bilgilerin sisteme hatasız girilmesi, belgelerin okunaklı ve tam olarak yüklenmesi gerekmekte olup bilgilerde ve tercihlerde değişiklik yapılamayacaktır. (Her aday yalnız bir kere başvuru yapabilecektir. Birden fazla başvuru yapıldığının tespit edilmesi halinde her iki başvuruda değerlendirmeye alınmayacaktır.)
         * Eksik veya yanlış beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. 
         * YÖK'ün tercih değerlendirme esasları uyarınca; Öğretmenlik, Hukuk, Tıp Fakültesi kontenjanları için söz konusu %10 kontenjan uygulamasına göre yerleştirme işlemi yapılacak olup bu statüde bulunan (uyruğundan biri T.C olan çift uyruklu ve T.C uyruğunda bulunan veya Türk vatandaşlığından çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden, Mavi Kartlı olan adaylar), istenilen bilgi ve belge girişlerini eksik veya hatalı beyanda bulunarak yapmaları nedeniyle kayıt hakkı kazananların, yerleştirmeleri yapılmış olsa bile bu durumu kendilerine bir hak sağlamayacak olup kayıtları silinecektir.
         * Kayıt sırasında belgelerin orjinalleri ve onaylı suretleri istenecektir. 
         * Başvurularda adayların başvuru koşullarını sağlayıp sağlayamadıklarına ilişkin kendi beyanları dikkate alınacaktır. Başvuru şartlarını sağlamayan, yanlış beyanda bulunarak başvuru ve tercih yapan adaylar yerleştirilmiş olsalar dahi bu durum kendilerine bir hak sağlamayacaktır.
         * Adayların, başvuru, yerleştirme ve kayıt sürecinde; tahrif edilmiş, sahte, eksik ve yanlış belge veya bilgi girişi/beyanı sonucu kesin kayıtları yapılmış olsa bile tespit edilen her aşamada işlemleri iptal edilir/kayıtları silinir. Yatırmış oldukları katkı payı/öğrenim ücretleri iade edilmez. Haklarında adli ve idari işlemler başlatılır.           
         * Şahsen veya e-posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
         * Adaylarla yapılacak yazışmalarda e-posta adresi kullanılacak olup mail adresinizin kullandığınız, güncel ve doğru olması önem arz etmektedir. Adayların mail adreslerine yapılan bildirimler tebliğ hükmündedir.
         * Kayıt hakkı kazanan adaylara kabul mektubu düzenlenecektir. Adaylar bu belgeyle ülkelerindeki Türkiye dış temsilciliklerinden vize başvurusu için, Türkiye’de bulunanlar ise Bursa İl Göç İdaresi Müdürlüğünden ikamet izin belgesi almak için kullanabilirler. 
         * Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayın tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek Yükseköğretim Kurulu kararları gerekli kıldığı takdirde değiştirilebilir.
        * Belirtilen tarih ve koşullarda Bursa Uludağ Üniversitesi değişiklik yapma yetkisine sahiptir. Yapılacak değişiklikler bir hafta öncesinden adaylara Üniversitenin web sayfasından duyurularak ilan edilir.
         * Bursa Uludağ Üniversitesi ilan edilen kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir. Başvuru için gerekli şartları sağlamış olmak kabul edilmeyi gerektirmez. Kayıt hakkı, ilgili Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulunun onay vermesiyle kesinleşir. Onay verilmemesi halinde kayıt hakkı doğmaz. 
         * İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.
Üniversitemiz Senatosu tarafından kabul edilen sınav tür ve puanlar için TIKLAYINIZ.

Tercih başvurusu için .TIKLAYINIZ. [04 Ağustos – 14 Ağustos 2020 (Türkiye saati ile 24:00’a kadar)]

DİKKAT: Yüklenecek tüm belgelerin JPEG formatında (.jpg) ve 2 MB dan küçük boyutta olması gerekmektedir.

Bu web sitesinde yer alan açıklamalar, belirtilen tarih ve koşullarda Bursa Uludağ Üniversitesi değişiklik yapma yetkisine sahiptir. Yapılacak değişiklikler adaylara bu web sitesinden duyurularak ilan edilir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.
Bursa Uludağ Üniversitesi
Yabancı Öğrenci Sistemi
yos@uludag.edu.tr
Copyright © 2018