20.11.2018 - ULUYOS/PG YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA

LÜ - Genel Bilgiler

GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR

 1. ULUYÖS/PG, Uludağ Üniversitesinde lisansüstü öğrenim görmek isteyen yurt dışından kabul edilecek öğrencilerin girecekleri seçme ve yerleştirme sınavıdır. Bu sınav Uludağ Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim ve Araştırma Merkezi (ULUSEM) tarafından yapılmaktadır. 
 2. ULUYÖS/PG sonuçları, başvurular için 2 yıl geçerlidir. 
 3. Uludağ Üniversitesi ile adaylar arasındaki haberleşmede, Türkçe ve İngilizce dili kullanılır.
 4. ULUYÖS/PG-2018 Sınavına başvurular 05 Mart – 15 Nisan 2018 tarihleri arasında Uludağ Üniversitesi web sitesi üzerinden çevrimiçi (online) yapılacaktır. Adaylar başvuru formunda sınava hangi ülkede ve hangi lisanda girmek istediklerini belirteceklerdir. Belirtilen başvuru süresi dışında yapılan başvurular, şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.  Acenta olan merkezlerde başvurular ilan edilen acentalar aracılığıyla alınacaktır. Sınav Başvuru formunu eksiksiz dolduran adayların, form doldurma işleminin tamamlanmasının ardından sistem üzerinden alınacak “Sınav Başvuru Formu”nun, duyurulacak olan sınav giriş yerlerini gösteren “Sınav Giriş Belgesi”nin çıktısını yazıcıdan almaları ve sınava gelirken yanlarında bulundurmaları zorunludur. Ayrıca adayların sınava gelirken kimlik/pasaport varsa ikamet tezkerelerini de yanlarında bulundurmak zorundadırlar. (Adayların sınava girecekleri sınav salonları 23 Nisan 2018 tarihinden itibaren Uludağ Üniversitesi internet adresinden duyurulacaktır. http://www. uludag.edu.tr/)
 5. Sınav Başvuru Belgesini kaybedenler, Sınav Başvuru formunu doldururken kullandıkları Y.U./T.C./Pasaport numaraları ile sisteme tekrar giriş yaparak bu belgelerini yeniden çıkarabileceklerdir. 
 6. ULUYÖS/PG-2018 Sonuçları yalnız Lisansüstü düzeyde öğrenim görmek isteyen öğrenciler içindir. Bir yükseköğretim kurumunda okumakta olanların transfer işlemleri (yatay geçiş) için ilgili yükseköğretim kurumlarına doğrudan başvurmaları gerekmektedir.
 7. Öğrenci adaylarının barınma, burs, geçim, Türkiye'de oturma izni (Vize/İkamet) gibi işlemleri kendileri tarafından yapılacaktır.
 8. ULUYÖS/PG-2018 Başvurularda adayların beyanları esas alınacak olup yanlış beyanda bulunan, bilgileri hatalı olan, başvuru şartlarını taşımayan, yerine başkasını sınava sokan, sınav kurallarına aykırı hareket eden ve benzeri eylemlerde bulunan adaylar sınava girmiş olsalar bile almış oldukları puanları kendilerine bir hak sağlamayacaktır. Puanları geçersiz sayılarak tercih/kayıt işlemleri yapılmayacaktır. Tespiti halinde olayın üzerinden kaç yıl geçmiş olursa olsun, sınav sonucunun iptal edilmesine neden olacak, bununla ilgili yasal ve idari işlemler başlatılacaktır.
 9. Adayların ULUYÖS/PG 2018 için yatırmış oldukları sınav ücretleri daha sonraki yıllara devredilmez. Ücretini yatırdığı halde başvuru yapmayan veya yapamayan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan ve ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran, herhangi bir bölüm/programa yerleştirilemeyen adayların ücretleri geri ödenmez.
 10. Belirtilen tarih ve koşullarda Uludağ Üniversitesi değişiklik yapma yetkisine sahiptir. Yapılacak değişiklikler bir hafta öncesinden adaylara Üniversitenin web sayfasından duyurularak ilan edilir. Gerekli görülen merkez ve zamanlarda ek ULUYÖS/PG sınavları yapılabilir. Yurtiçi ve yurtdışı sınav merkezleri, sınavların şekli, içeriğinin belirlenmesi ile sınavların düzenlenmesi Yurtdışı Öğrenci Kabul Komisyonu (YDOKK) tarafından yapılır.
 11. İlan edilen sınav merkezlerinde mücbir sebeplerle (terör, doğal afet, savaş v.b.) sınav güvenliğini tehdit edici olağanüstü durumlar ile bir yurtdışı sınav merkezinde sınava başvuran aday sayısının 100’ü geçmemesi halinde Uludağ Üniversitesi sınavın iptal etme hakkını saklı tutar.
 12. Bu esaslar kapsamında olduğu halde, hakkında hüküm bulunmayan hususlarda; ilgili Kanun, Yönetmelikler, Yükseköğretim Genel Kurul Kararları, Uludağ Üniversitesi Senatosu kararları uygulanır.

Bu web sitesinde yer alan açıklamalar, belirtilen tarih ve koşullarda Uludağ Üniversitesi değişiklik yapma yetkisine sahiptir. Yapılacak değişiklikler adaylara bu web sitesinden duyurularak ilan edilir.
Uludağ Üniversitesi
Yabancı Öğrenci Sistemi
yos@uludag.edu.tr
Copyright © 2018