20.11.2018 - Uludağ Üniversitesi Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı

Sınav İçeriği

ULUYÖS 2018 - Temel Öğrenme Becerileri Testi (çoktan seçmeli 80 Soru), içerikleri aşağıda belirtilmekte olup adayların soyut ve analitik düşünme, harf sayı ve şekil ilişkileri ile akıl yürütme, matematik ve geometri bilgilerini kullanmayı gerektiren sayısal yeteneklerini ölçmeyi amaçlayan sorulardır;                                                                                                                                                                    

  • 40 matematik
  • 20 geometri
  • 20 harf/sayı/şekil ilişkileri

            Bu testte Fizik, Kimya, Biyoloji ve Coğrafya alanlarıyla ilgili soru  bulunmayacaktır. Sorular Türkçe, İngilizce ve gerekli görülen diğer lisanlarda hazırlanacaktır. 

Bu web sitesinde yer alan açıklamalar, belirtilen tarih ve koşullarda Uludağ Üniversitesi değişiklik yapma yetkisine sahiptir. Yapılacak değişiklikler adaylara bu web sitesinden duyurularak ilan edilir.
Uludağ Üniversitesi
Yabancı Öğrenci Sistemi
yos@uludag.edu.tr
Copyright © 2018