16.1.2018 - Uludağ Üniversitesi Yurtdışından Yabancı Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı

Sınav İçeriği

UÜYÖS 2017 - Temel Öğrenme Becerileri Testi (çoktan seçmeli 80 Soru), içerikleri aşağıda belirtilmekte olup adayların soyut ve analitik düşünme, harf sayı ve şekil ilişkileri ile akıl yürütme, matematik ve geometri bilgilerini kullanmayı gerektiren sayısal yeteneklerini ölçmeyi amaçlayan sorulardır;                                                                                                                                                                    

  • 10 soru okuduğunu anlama
  • 10 soru sosyal ve genel kültür
  • 10 soru geometri
  • 20 soru matematik
  • 30 soru harf sayı ve şekil ilişkileri

 

            Bu testte Fizik, Kimya, Biyoloji ve Coğrafya alanlarıyla ilgili soru  bulunmayacaktır. Sorular Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca ve Farsça hazırlanacaktır. 

Bu web sitesinde yer alan açıklamalar, belirtilen tarih ve koşullarda Uludağ Üniversitesi değişiklik yapma yetkisine sahiptir. Yapılacak değişiklikler adaylara bu web sitesinden duyurularak ilan edilir.
Uludağ Üniversitesi
Yabancı Öğrenci Sistemi
yos@uludag.edu.tr
Copyright © 2016