20.11.2018 - Uludağ Üniversitesi Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı

Kalan ve Aktarılan Yurtdışı Kontenjanlara Başvuru Duyurusu

Üçüncü yerleştirmeden sonra kalan ve aktarılan kontenjanlara aşağıdaki takvim çerçevesinde ek yerleştirme yapılacaktır.

Online Başvuru :

27 Ağustos - 30 Ağustos 2018  (Başvurular 17:00 da sona erecektir.)

Sonuç İlanı         :

10 Eylül 2018

Kayıt Tarihleri   :

11 – 17 Eylül 2018

           

Adaylar kontenjanlara lise diploması veya Üniversitemiz Senatosu tarafından kabul edilen sınav tür ve puanlarından en yüksek olanı ile online olarak 3 bölüm/program için tercih başvurusu yapacaktır.

Kontenjanlar için tıklayınız.

Katkı Payı/Öğrenim Ücreti tutarları için tıklayınız.

BAŞVURU SIRASINDA SİSTEME YÜKLENİLMESİ GEREKEN BELGELER:

1- Vesikalık fotoğraf

2- Pasaport /Kimlik  (İkamet Kartı olanlar ikamet kartlarını yükleyecektir.)

    - Uyruğundan biri T.C. olan çift uyruklular ile Mavi Kart Sahibi adayların anne, baba kaydını gösterecek şekilde “Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği”ni yüklemeleri gerekmektedir. Mavi Kart  sahibi adayların Mavi Kart veya Vatandaşlıktan Çıkış İzin Belgelerini de sisteme yüklemeleri gerekmektedir. 

3- Lise Diploması  (Mezun durumdaki adaylar için mezun olabileceğine ilişkin öğrenci belgesi ve Transkript.)    

4- Lise Diplomasının Tercümesi (Türkçe veya İngilizce) (Türk liselerinden mezun olan adaylar hariç)

5 -Lise dönemine ait transkript belgeleri (Not Döküm Belgesi)

6-Transkript Tercümesi (Türkçe veya İngilizce) (Türk liselerinden mezun olan adaylar hariç) 

7-Tercih başvurusunda kullandığı Sınav Sonuç Belgesi ve farklı bir dildeyse Türkçe veya İngilizce tercümesi

(Yüklenecek tüm belgelerin JPEG formatında (.jpg) ve 2 MB dan küçük boyutta olması gerekmektedir.)

         * Bilgilerin sisteme hatasız girilmesi, belgelerin okunaklı ve tam olarak yüklenmesi gerekmekte olup bilgilerde ve tercihlerde değişiklik yapılamayacaktır. (Her aday yalnız bir kere başvuru yapabilecektir. Birden fazla başvuru yapıldığının tespit edilmesi halinde her iki başvuruda değerlendirmeye alınmayacaktır.)

         * Eksik veya yanlış beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. 

         * Kayıt sırasında belgelerin orjinalleri ve onaylı suretleri istenecektir. 

         * Başvurularda adayların başvuru koşullarını sağlayıp sağlayamadıklarına ilişkin kendi beyanları   dikkate alınacaktır. Başvuru şartlarını sağlamayan, yanlış beyanda bulunarak başvuru ve tercih yapan adaylar yerleştirilmiş olsalar dahi bu durum kendilerine bir hak sağlamayacaktır.

          * Şahsen veya e-posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

         * Kayıt hakkı kazanan adaylara kabul mektubu düzenlenecektir. Adaylar bu belgeyle ülkelerindeki Türkiye dış temsilciliklerinden vize başvurusu için, Türkiye’de bulunanlar ise Bursa İl Göç İdaresi Müdürlüğünden ikamet izin belgesi almak için kullanabilirler. 

         * Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayın tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek Yükseköğretim Kurulu kararları gerekli kıldığı takdirde değiştirilebilir.

        * Belirtilen tarih ve koşullarda Uludağ Üniversitesi değişiklik yapma yetkisine sahiptir. Yapılacak değişiklikler bir hafta öncesinden adaylara Üniversitenin web sayfasından duyurularak ilan edilir.

         * Uludağ Üniversitesi ilan edilen kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir. Başvuru için gerekli şartları sağlamış olmak kabul edilmeyi gerektirmez. Kayıt hakkı, ilgili Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulunun onay vermesiyle kesinleşir. Onay verilmemesi halinde kayıt hakkı doğmaz. 

Tercih başvurusu için TIKLAYINIZ.    (27 Ağustos – 30 Ağustos 2018 tarihleri arasında on line olarak alınacaktır.)

Bu web sitesinde yer alan açıklamalar, belirtilen tarih ve koşullarda Uludağ Üniversitesi değişiklik yapma yetkisine sahiptir. Yapılacak değişiklikler adaylara bu web sitesinden duyurularak ilan edilir.
Uludağ Üniversitesi
Yabancı Öğrenci Sistemi
yos@uludag.edu.tr
Copyright © 2018